סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

סדר הדורות

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

זבחים מו ע"א


חוץ מן הדם כו'. מנא הני מילי?
אמר עולא, אמר קרא: +ויקרא יז+ ואני נתתיו לכם, שלכם יהא.
דבי רבי ישמעאל תנא, אמר קרא: +ויקרא יז+ לכפר, לכפרה נתתיו ולא למעילה.
רבי יוחנן אמר, אמר קרא: +ויקרא יז+ הוא, הוא לפני כפרה כלאחר כפרה, מה אחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה.
 

1.
סדר הופעת הדרשות נראה "לא מתאים". הסדר הכרונולגי על פי "סדר הדורות" הוא:
דבי רבי ישמעאל
רבי יוחנן
עולא [שהיה תלמידו של רבי יוחנן]

מדוע הגמרא שינתה?

2.
אלא, שסדר הדרשות הוא לפי סדר המילים בפסוק:
"כי נפש הבשר בדם הוא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר"

2.1
תחילת הפסוק "כי נפש הבשר בדם הוא, ואני נתתיו לכם" - דרשת עולא

2.2
המשך הפסוק "על המזבח לכפר על נפשתיכם" - דרשת דבי רבי ישמעאל

2.3
"כי הדם הוא בנפש יכפר" - דרשת רבי יוחנן

3.
אולם ניתן לתת הסבר נוסף לעובדה שדברי רבי יוחנן נאמרו בסוף. הסיבה היא שעל דברי רבי יוחנן הגמרא מתחילה לדון בהרחבה.

3.1
ועולא הוקדם לדברי רבי ישמעאל, יתכן מפני דברי רש"י בסוגייתנו, שדברי עולא לא נאמרו ישירות על סוגייתנו אלא לגבי מעילה [מסכת מעילה דף יא עמוד א].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר