סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

עריכת הגמרא    

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

עבודה זרה סה ע"ב

 

איתיביה רבה בר ליואי לרבא: בגד שאבד בו כלאים - ה"ז לא ימכרנה לעובד כוכבים,
ולא יעשנה מרדעת לחמור,
אבל עושה אותו תכריכין למת מצוה;
לעובד כוכבים מ"ט לא? דלמא אתי לזבוניה לישראל,
ה"נ אתי לזבוניה לישראל!
הדר שרא למיטחינהו ולמפינהו ולזבונינהו לעובדי כוכבים שלא בפני ישראל.

1.
רבא חזר בו כתוצה מקושיית רבה בר ליואי.
"רבה בר ליואי" - 4 מופעים בש"ס

2.
תוספות מסכת עבודה זרה דף סה עמוד ב:

2.1
תוס' מעיר/מקשה:

איתיביה רבה בר ליואי לרבא - כי האי פירכא פרכה רבה בר ליואי לרבא גבי ההיא ארבא דטבעא בחישתה בפסחים דף מ: דשרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים והדר ביה רבא

קושיה דומה/זהה מובאת בסוגיה נוספת.

2.1
מסביר תוס':

צ"ל שאחר שני המעשים אלו הקשה לו

שני המעשים/הדינים של רבא היו/נאמרו יחד, והקושיה של רבה בר ליואי נאמרה בבית המדרש פעם אחת.

2.2

אך התלמוד קבע פירכא על שניהם

שני הנושאים קשורים לסוגיות שונות, ולכן "עורך הגמרא" פיצל וקבע את הקושיה פעמיים.

2.3
הנימוק/ההכרח להסבר הנ"ל:

כי אין נכון לומר שטעה [רבא] שתי פעמים.


לא יתכן שרבא טעה פעמיים באותו דין והיה צריך לחזור בו פעמיים.

3.
מסקנה: מבנה הגמרא והסוגיות נקבעו על ידי עורך הגמרא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר