סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"תני" - שינוי גירסא   

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

עבודה זרה סא ע"ב

 

ת"ר: אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים ומילאהו יין, וישראל דר באותה חצר - מותר, ואף על פי שאין מפתח וחותם בידו;
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סא עמוד ב
בחצר אחרת - מותר, והוא שמפתח וחותם בידו.
המטהר יינו של עובד כוכבים ברשותו, וישראל דר באותה חצר - מותר, והוא שמפתח וחותם בידו.
א"ל רבי יוחנן לתנא, תני: אע"פ שאין מפתח וחותם בידו - מותר, בחצר אחרת - אסור, אע"פ שמפתח וחותם בידו, דברי ר"מ; וחכמים אוסרין, עד שיהא שומר יושב ומשמר, או עד שיבא ממונה הבא לקיצין.

1.
רבי יוחנן אמר לחכם ששנה את הברייתא שיתקן ובמקום "והוא שמפתח וחותם בידו" לתקן ולגרוס "אע"פ שאין מפתח וחותם בידו".

2.
מי ששנה את הבריייתא לפני רבי יוחנן איננו תנא בעצמו, אלא אחד מתלמידיו האמוראים, והוא זה ש"גילה" לרבי יוחנן את הברייתא.

3.
רבי יוחנן תיקן את הברייתא. יש מהראשונים שסוברים שרבי יוחנן תיקן על פי סברתו

4.
ויש מהראשונים שמסבירים, שלמעשה יש סתירה בין הברייתא למשנה, ולכן רבי יוחנן "מתקן" את הברייתא על מנת שלא תהיה סתירה.
[ראה ב"מתיבתא", הערה י]

5.
האם תיקונו של רבי יוחנן הוא "שינוי גירסא" או "פרשנות"? כבר הסברנו, שאם מדובר בתוספת של מילה-שתיים [שמוסיפה "אוקימתא" לדין] אין זה שינוי גירסא ממש אלא פרשנות, אבל כשמהפך את המשמעות [כמו בסוגייתנו] כנראה שזהו שינוי גירסא ממש.

6.
בהמשך הסוגיה:

ממונה בא לקיצין גריעותא הוא!
אלא, עד שיבא ממונה שאינו בא לקיצין.

גם כאן יש לכאורה שינוי גירסא בברייתא - תוספת מילת שלילה -"שאינו".

אולם ראה "שוטנשטיין", הערה 11 שמביא מהריטב"א שלא מדובר בשינוי גירסא, אלא בפרשנות למלה "לקיצין".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר