סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו  

 

כי תניא ההיא באראה ופלמודא – בוניטו אטלנטי

 

"איתמר, רב הונא אמר: עד שתהא ראש ושדרה ניכר, רב נחמן אמר: או ראש או שדרה. מתיב רב עוקבא בר חמא: ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת! אמר אביי: כי תניא ההיא באראה ופלמודא, דדמו רישייהו לטמאים" (עבודה זרה, מ ע"א).

פירוש: אִיתְּמַר [נאמר] שנחלקו בכך אמוראים, רַב הוּנָא אָמַר: עַד שֶׁתְּהֵא גם ראשׁ וְגם שִׁדְרָה נִיכָּר, רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹ ראשׁ אוֹ שִׁדְרָה. מְתִיב [מקשה] רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא ממה ששנינו במשנה במסכת חולין: וּבְדָגִים, כָּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת מותר. משמע שרק סנפיר וקשקשים הם סימני דגים טהורים, ואין סימנים של ראש ושדרה! אָמַר אַבַּיֵי: כִּי תַּנְיָא הַהִיא [כאשר שנויה אותה משנה] הרי זה בְּמיני הדגים אָרָאָה וּפַלְמוּדָא, דְּדָמוּ רֵישַׁיְיהוּ [שדומים ראשיהם] לדגים טְמֵאִים, ולכן אי אפשר לסמוך על סימני הראש בלבד (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).
 

שם עברי: בוניטו אטלנטי              שם באנגלית: Bonito             שם מדעי: Sarda sarda

שם נרדף במקורות: פלמודא


נושא מרכזי: לזיהוי ארא ופלמודא


בערוך (ערך "פלמוד") אנו מוצאים גרסה שונה במעט מהמובא בסוגייתנו ושם נאמר: "... אמר אביי כי תניא ההיא בפרא ופלמודא דדמו רישייהו לטמאים". "מוסף הערוך" פירש: "פי' בל"י ורו' (בלשון יוון ורומא) מין דג כמו אטונס בהיותו קטן קודם שנתו נקרא כן ובנוסחאות כתוב בארא ופלמודא". בתשובות הגאונים (הרכבי, סי' מז צ"ד 23) נאמר: "פרא ופלמודא הראשון בריש והשני בדלת והן שני מינין מן הדגין בבבל וראשיהן דומין לראשי דגים טמאים". לוויזון וקאהוט מזהים את השמות השונים של הטונה המופיעים במקורות חז"ל כמתייחסים לדגים בגילים שונים או לחלקי גוף שונים. הם מבחינים בין פלמודא הנקרא ביוונית אריסטוטלית πηλαμύς) pēlamys) שהוא דג טונה בגיל פחות משנה לבין ה"ארא" (ארקוס (ὄρκυς) בהשמטת ה"ק") שהוא שמה של טונה בוגרת (1).
הצעה חלופית מובאת במחקרו של Kostas Ganias ושותפיו שסקרו את שמות הדגים המוזכרים בכתביו של אריסטו. לדעתם pēlamys הוא המין בוניטו אטלנטי (Sarda sarda). מין זה שכיח למדי וסימניו הם נוכחות סנפירונים, סנפיר גב ראשון ארוך מאד וקווי אורך כהים על הגב. ראש הדג מחודד ומזכיר במידת מה ראש של כריש שהוא דג טמא דבר המסביר את דברי הגמרא "דדמו רישייהו לטמאים".  ייתכן והבוניטו או הפלמיס הוא הדג המוזכר בתוספתא בשם "פולמוס" (... אין לו עכשיו אבל עתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית ואנפיא כשר. יש לו עכשיו אבל עתיד להשירה בשעה שעולה מן הים כגון הקולייס והפולמוס כספתיאס אכנס ואנתיניס כשר וכו'" (חולין, צוקרמאנדל, פ"ג הל' כ"ז).
בוניטו אטלנטי         צילמה: Susanne Heyer
 


(1) בחיפוש שערכתי לא מצאתי ביסוס לטענה זאת ו - ὄρκυς הוא כנראה שמה של טונה צהובת סנפיר.מקורות עיקרים:

ד. גולני וד. דרום, מדריך הדגים של ישראל, הוצאת כתר 1997, עמ' 210.
מ. דור, 'החי בימי המקרא המשנה והתלמוד', תל אביב תשנ"ז, עמ' 177.

Kostas Ganias et al, 'Aristotle as an ichthyologist: Exploring Aegean fish diversity 2,400 years ago', Fish and Fisheries • May 2017.


א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר