סקר
מסכת בבא קמא:

 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו  

 

אמרו ליה: מאי טעמא לא רכבתא אסוסיא – סוס

 

"... ואין כל בריה יכולה לכוין אותה רגע חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביה ויודע דעת עליון. אפשר, דעת בהמתו לא הוה ידע, דעת עליון מי הוה ידע? מאי דעת בהמתו לא הוה ידע? בעידנא דחזו ליה דהוה רכיב אחמריה, אמרו ליה: מאי טעמא לא רכבתא אסוסיא? אמר להו: ברטיבא שדאי ליה. מיד: ותאמר האתון הלא אנכי אתונך וכו'" (עבודה זרה, ד ע"ב).

פירוש: "וְידֵעַ דַּעַת עֶלְיוֹן" (במדבר כד, טז), ויש לתמוה: וכי אפשר לפרש את הדבר כפשוטו שהיתה בו דעת רבה כל כך? אֶפְשָׁר, דַּעַת בְּהֶמְתּוֹ לֹא הֲוָה יָדַע [היה יודע], דַּעַת עֶלְיוֹן מִי הֲוָה יָדַע [האם היה יודע]? ותחילה מבררים: מַאי [מה] פירוש "דַּעַת בְּהֶמְתּוֹ לֹא הֲוָה יָדַע" [היה יודע]? בְּעִידָּנָא דַּחֲזוּ לֵיהּ דַּהֲוָה רָכֵיב אַחֲמָרֵיהּ [בזמן שראו אותו שרי מואב שהיה רוכב על חמורו], אָמְרוּ לֵיהּ [לו]: מַאי טַעְמָא לָא רְכַבְתָּא אַסּוּסְיָא [מה טעם אין אתה רוכב על סוס], שהוא ראוי לך יותר? אָמַר לְהוּ [להם]: בִּרְטִיבָא שְׁדַאי לֵיהּ [באחו הנחתי אותו], את הסוס, לרעות, ולכן אני רוכב על חמור. מִיָּד: "וַתּאמֶר הָאָתוֹן אל בלעם, הֲלֹא אָנכִי אֲתֹנְךָ" (במדבר כב, ל) שאתה משתמש בי כל הזמן (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: סוס    שם באנגלית: Horse    שם מדעי: Equus caballus
  
שם נרדף במקורות: פרש, רמך, אביר, ענמלך      


נושא מרכזי:  מדוע רכב בלעם על אתון ולא על סוס?

 

לריכוז נושאים וקישוריות על הסוס הקש/י כאן.

 

ממהלך שיחתם של בלעם וזקני מואב ניתן ללמוד על מעמדו של הסוס באותה תקופה. הזקנים פנו לבלעם בשאלה מדוע איננו רוכב על סוס כראוי לאדם במעמדו. על מנת להגן על כבודו בלעם מספק סדרה של תירוצים הנידחים על ידי האתון. ברקע דו-שיח זה עומד הצורך של בלעם בכבוד כפי שניתן ללמוד מדברי בלק (במדבר, כד י"א): "וְעַתָּה בְּרַח לְךָ אֶל מְקוֹמֶךָ אָמַרְתִּי כַּבֵּד אֲכַבֶּדְךָ וְהִנֵּה מְנָעֲךָ ה' מִכָּבוֹד". המהרש"א (חידושי אגדות, עבודה זרה, ד ע"ב) הבין את דו-השיח באופן שונה ולדעתו שאלת הזקנים לגבי הרכיבה על האתון לא נבעה מכך שאין היא מכובדת אלא משום שאין היא מהירה די הצורך: 

"בעידנא דחזו דהוה רכיב חמרא א"ל כו'. גם שמצינו בחשובים וגדולים שרכבו על חמורים כמו אברהם ובכמה מקומות בתלמוד. אלא מאי טעמא לא רכבת אסוסיא למהר דרכך והליכתך למלא רצון בלק למהר לבא שם? והשיב ברטיבא שדאי כי לא היה מוכן לי אתמול שלא היה דעתי לילך עמכם עד היום בבוקר שהותר לי בלילה לילך עמכם כמפורש בקרא אבל החמור היה מוכן בביתי לטעינה לצרכי בית והשיב לו דאינו כך אלא אני מוכן לך לרכיבה מעודך ועד היום הזה ומטעם דמסיק משום אישות דלילה".

לענ"ד הראיות הרבות במקורות המוכיחות שרכיבה על סוס מכובדת יותר ורוח הדברים העולה מבין השיטין של השיחה תומכים במחשבה ששאלת הזקנים פגעה ב"בטן הרכה" של בלעם כלומר בצורך בכבוד. אם השאלה נגעה לנושא הטכני בלבד, כדעת המהרש"א, לא מובנת המוטיבציה של בלעם לסטות מהאמת הפשוטה ולא להודות שאין ברשותו סוס ולכן נאלץ לבוא על האתון. התחמקותו מעידה על כך שאמת זו לא הייתה רצויה בעיניו כנראה משום שפגעה ביוקרתו. ברוח זו פירש בעל ספר "ברכת יעקב" (מתוך "דף על הדף", עבודה זרה, שם): 

"וראה בספר ברכת יעקב להגאון הנפלא הגר"י שור זצ"ל עמ"ס ברכות (נ"ו ב) שהאריך להוכיח דהדרך היתה בשנים קדמוניות, שרק שרים ומלכים רכבו על סוסים, והם לא רכבו על בהמות אחרות. ושאר העם רכבו על חמורים, וביאר בזה דברי הגמ' (בע"ז הנ"ל) ששאלו את בלעם: בעידנא דחזו ליה דהוה רכיב אחמריה, מאי טעמא לא רכבת על סוסיה וכו'. והיינו, שהתפלאו איך שר כמוהו רוכב על חמור (כדרך פשוטי העם) ולא על סוס (כדרך השרים) ע"ש עוד ופלא שלא העיר מהענין הנ"ל דבפסוק מפורש שרכב על אתון ולא על חמור כלל וכנ"ל. וראה גם בבאורי מהרא"י (פר' בלק) מש"כ לבאר מדוע בלעם רכב על אתונו ולא על סוסו משום שרצה לבזות את הקדוש ברוך הוא ע"ש היטב ועפ"י דבריו ובצירוף דברי הברכת יעקב הנ"ל י"ל הפי', דבלעם רצה רח"ל לבזות השכינה, ולכן רכב על אתונו (או חמורו) ולא על סוסו, כדי שיאמרו שלוחי מלך מואב - בלק, שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו דוקא על מלכים וכדו' (שרוכבים על סוסים דוקא) אלא משרה שכינתו גם על אנשים פחותים, והוא כאילו בזיון לשכינה עפ"ל ודו"ק.
 


 
סוסה ערבית         צילם:  Ealdgyth


א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]

ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר