סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

חשיבות סדר הדברים / רפי זברגר

שבועות כז ע''ב 
 

הקדמה

אנו לומדים במשנה השנייה בדף, על אדם אשר נשבע מספר שבועות בזה אחר זה על אותו עניין: 
שבועה שלא אוכל ככר זו, שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה ואכלה - אינו חייב אלא אחת.
הוא נשבע שלא יאכל ככר (לחם) מסוימת, וחזר ונשבע פעם שנייה ופעם שלישית שלא יאכל אותה ככר, אם עבר ואכל את הכיכר – קובעת המשנה כי אינו חייב אלא רק קרבן אחד. 
 

הנושא

מנסה הגמרא להבין את השוני בלשון השבועות: מה לי למיתני שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכלנה?
מדוע לשון השבועה הראשונה שלא אוכל, ולשון שתי השבועות הנוספות שלא אוכלנה?
מתרצת הגמרא שניתן ללמוד מדיוק המשנה: הא קא משמע לן, טעמא דאמר: שלא אוכל, והדר אמר שלא אוכלנה - דלא מיחייב אלא חדא, אבל אמר שלא אוכלנה, והדר אמר שלא אוכל - דמיחייב תרתי.
כדי להבין את התשובה, נקדים ונסביר את ההבדל בין הלשונות: שלא אוכל – הכוונה שלא אוכל אפילו כזית מן הכיכר, וכבר בשלב של אכילת כזית מתחייב קרבן. שלא אוכלנה – שלא אוכל את כל הכיכר, ורק בסיום אכילת כל הכיכר מתחייב בקרבן. הבדל זה בא לידי ביטוי בדבריו של רבא בהמשך הגמרא. 
אומרת הגמרא, כי רק בסדר של המשנה, שאמר בתחילה שלא אוכל ואחר כך אמר שלא אוכלנה, אינו חייב אלא קרבן אחד, אבל אם שינה את הסדר ואמר קודם שלא אוכלנה, ואחר כך אמר שלא אוכל – מתחייב בשני קרבנות. ההסבר לכך הוא פשוט: אם בשבועה הראשונה הוא אסר על עצמו, רק אם אכל את כל הכיכר (אוכלנה) ובשבועה השנייה אסר על עצמו אפילו כזית מן הכיכר, הרי שהשבועה השנייה מחמירה על עצמו יותר מן השבועה הראשונה, ולכן היא חלה ומתחייב עליה כאשר אכל כזית, ומתחייב על השבועה הראשונה רק לאחר שסיים לאכול את כל הכיכר. 
אבל אם כבר בשבועה הראשונה הוא אסר על עצמו כזית מן הכיכר (לא אוכל) ואחר כך אסר על עצמו את אכילת כל הכיכר (אוכלנה) אין כל תוספת בשבועה השנייה על הראשונה, ולכן זה "שבועה על שבועה" שאינה מחייבת. 
 

מהו המסר?

מתשובת הגמרא אנו למדים על ''חשיבות הסדר''. יש משמעות לסדר בה נאמרים הדברים. אם המימרה השנייה מוסיפה על המימרה הראשונה, הרי ש''יש לה מקום'' ויש טעם בתוספת זו. אך אם המימרה השנייה אינה מוסיפה דבר, אזי ניתן לומר שהיא מיותרת, וכמובן שגם אין לה משמעות, לא כספית ולא ''רעיונית''.


המאמר לע''נ  אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף, אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר