סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"תני..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

שבועות כט ע"א

 

נשבע על דבר שאי אפשר לו, אם לא ראיתי גמל פורח באויר. שבועה שראיתי לא קאמר, מאי אם לא ראיתי?
אביי אמר, תני: שבועה שראיתי;
רבא אמר, באומר: יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם לא ראיתי גמל פורח באויר.

1.
במשנה כתוב ששבועת שוא היא כאשר אדם נשבע "אם לא ראיתי גמל..." ושואלת הגמרא שצריך לומר "שבועה שראיתי..."

2.
עונה אביי, שאמנם כך צריך להיות כתוב במשנה. לפי הפשט, הביטוי "תני..." כוונתו שכך צריך לגרוס במשנה, ומדובר על שינוי גירסא.

3.
חידושי הריטב"א מסכת שבועות דף כט עמוד א:

אמר אביי תני שראיתי. ונראה דלאביי לשון משנתינו אינו לשון הנודר, אלא לשון התנא שהוא מכנה ואומר לאו על הן, שלא יראה כנשבע לשנות בבית המדרש.

הריטב"א טוען שאין זה שינוי גירסא, אלא שנוסח השבועה של האדם היה באמת "שבועה שראיתי גמל פורח באויר", אלא שהתנא במשנה כתב "שבועה אם לא ראיתי..." כדי שלא יראה שהתנא נשבע לשוא בבית המדרש !!!

3.1
דברי הריטב"א מתאימים באופן מיוחד רק לדין זה של שבועה, אבל יוצא מדבריו שבכל מקום אחר בש"ס כשהגמרא אומרת "תני..." הכוונה לשינוי גירסה ממש במשנה.

4.
רבא מסביר את המשנה באופן אחר. מדובר שהשבועה היתה שיאסור עליו לאכול כל פירות שבעולם "אם לא ראיתי..." – וזה גם נחשב שבועת שוא מפני שתלה את שבועתו בדבר שאינו יוכל להיות.

5.
לפי רבא, סגנון המילים במשנה הוא מדוייק ואין לשנותו. אבל מצד שני רבא משנה את כל מהות השבועה שבמשנה, לא מדובר שנשבע שראה או שלא ראה, אלא רבא מוסיף מילים בתחילת המשפט שבמשנה, הוא נשבע לאסור את כל פירות העולם, והתנאי הוא "שלא ראיתי".
ובמשנה כתוב במפורש רק התנאי.

5.1
לפי רבא משמע, שהוא משנה את הגירסה במשנה מכיון שמוסיף משפט שלם לפני המילים המפורשות במשנה. [ולכאורה דומה יותר ל"חיסורי מחסרא"?]

5.2
קשה לומר שדברי רבא רק מפרשים את המשנה ולא משנים את הגירסא. אמנם מצינו שאם רק מוסיפים מילה אחת [בערך] או מעבירים מילה ממקום למקום בתוך המשפט הכתוב, הרי שניתן לומר שזה פירוש ולא שינוי גירסא.

6.
בעמוד ב בגמרא מופיע פעם נוספת הביטוי "תני...": "אמר רבי ירמיה תני אף על שבועת ביטוי", כלומר, במשנה יש להוסיף את המילה "אף", והמשמעות היא, לא רק שעבר על שבועת ביטוי אלא "גם" על שבועת ביטוי, אבל גם על שבועת שוא.
במקרה הזה הביטוי "תני..." יכול להתפרש כשינוי גירסא וגם כפרשנות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר