סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 1057

"כל השמות האמורים בלוט חול חוץ מזה שהוא קודש שנ' ויאמר לוט עליהם אל נא אדני הנה נא מצא עבדך חן בעיניך וגו'"

שבועות לה ע"ב


ז"א שהשם א.ד.נ.י. המופיע בפסוק ויאמר לוט עליהם אל נא, מתייחס אל הקב"ה וממנו הוא ביקש רווח והצלה להפיכת סדום. שואל המהרש"א בחידושי אגדות וקשה מאי קאמר כל שמות דלוט חול חוץ מזה, הרי לא מצינו עוד שם של א.ד.נ.י. או שמות אחרים בלוט, בכדי שנאמר שהוא חול או קודש, כי אם עוד פסוק אחד "הנה נא אדני סורו נא" אבל שמות אחרים אינם בנמצא, ומה כוונת הברייתא "כל השמות האמורים בלוט".

כאשר הברייתא אומרת כל השמות האמורים היא מתייחסת לשמות שונים שיכולים היו להתפרש כשמות קודש, והברייתא מחדשת שאינם שמות קודש אלא חול, אבל בפרשה של לוט מופיע פעמיים השם א.ד.נ.י. בפעם הראשונה בבראשית י"ט, ב', נא' ויאמר "הנה נא אדני סורו נא בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא כי ברחוב נלין", זהו הפעם הראשונה, בפעם הנוספת נא' שם בפסוק י"ז, י"ח, "ויהי בהוציאם אותם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר ההרה תימלט פן תיספה ויאמר לוט עליהם, אל נא אדני הנה נא מצא עבדך חן בעיניך", וכו'. על השם הזה מתחדש בברייתא שהוא שם קודש אבל כאשר הברייתא אומרת כל השמות האמורים בלוט הם חול, היה לכאורה מתאים שימצאו שמות נוספים עליהם אומרת הברייתא שהם חול. קדם למהרש"א הריטב"א בחידושיו הכותב כך: "הא וודאי ליכא חוץ מזה אלא אחד שהוא חול דכתיב "הנה נא אדני סורו נא" והא דנקט כל השמות אגב ריהטא" ז"א שהתנא נכשל במרוץ לשונו.

הגאון מבריסק מייחס את דברי הברייתא לפסוק אחר שם בפרשה, נא' בהמשך [י"ט,כ"ה] "ויהפוך את הערים האל" יש לנו כאן שם שהוא חול, זו כוונת הברייתא כל השמות האמורות בלוט חול.

(האדמו"ר מטאלנא שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר