סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"מתקיף" - על פרשנות פסוק

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

מכות כד ע"ב

 

בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר: +עמוס ה'+ כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו.
מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, אימא: דרשוני בכל התורה כולה!
אלא, בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר: +חבקוק ב'+ וצדיק באמונתו יחיה.
אמר ר' יוסי בר חנינא: ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל, באו ארבעה נביאים וביטלום. משה אמר: +דברים ל"ג+ וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, בא עמוס וביטלה, [שנאמר]: +עמוס ז'+ חדל נא מי יקום יעקב וגו', וכתיב: +עמוס ז'+ ניחם ה' על זאת [וגו']. משה אמר: +דברים כ"ח+ ובגוים ההם לא תרגיע, בא ירמיה ואמר: +ירמיהו ל"א+ הלוך להרגיעו ישראל. משה אמר: +שמות ל"ד+ פוקד עון אבות על בנים, בא יחזקאל וביטלה: +יחזקאל י"ח+ הנפש החוטאת היא תמות. משה אמר: +ויקרא כ"ו+ ואבדתם בגוים, בא ישעיהו ואמר: +ישעיהו כ"ז+ והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו'.
אמר רב, מסתפינא מהאי קרא: ואבדתם בגוים.
מתקיף לה רב פפא: דלמא כאבידה המתבקשת, דכתיב: +תהלים קי"ט+ תעיתי כשה אובד בקש עבדך!
אלא מסיפא [דקרא]: +ויקרא כ"ו+ ואכלה אתכם ארץ אויביכם.
מתקיף לה מר זוטרא: דלמא כאכילת קישואין ודילועין! ...

1.
הגמרא מביאה 3 פעמים קושיות על פרשנות פסוקים. הקושיות נפתחות בביטוי "מתקיף". לכל שלושת הקושיות השונות אין תשובה.

2.
בדרך כלל הביטוי "מתקיף" פותח קושיה מסברא על דברי אמורא אחר.

3.
כאן הקושיות הן על ידי פרשנות שונה לפסוקים שנלמדים מהם עקרונות והלכות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר