סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מכות ו-יב

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהואשמו בהרביית שפיכות דמים בישראל?
ב. ההלכה בענייננו, המפלה בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל?
ג. האימא בענייננו שאין לה ילדים...?
ד. ה"שלימזל"(=חסר המזל)?
ה. שלושת המקומות בעבר הירדן המזרחי, שכבר בתקופתם התאפיינו זמנית ב...חוסר קליטה?
ו. שלו היה נאה ויאה להימנות עם ארגון "הצולֶה"...?ׁׁ
ז. שאמר:" מצוה שבאה לידי אקיימנה"?
 

2. מה המשותף ל:

א. אב, רב, שליח בית דין?
ב. בצר, רמות, גולן?
ג. עיר מקלט, בן סורר ומורה, עגלה ערופה?
ד. אימותיהן של כהנים, ר' יהושע בן לוי?
 

3. השלם:

א. "סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת .........".
ב. "רבי סבר יש אם ל.........ורבנן סברי יש אם ל......".
ג. "....... שגלה מגלין .... עמו".
ד. "הרבה תורה למדתי מ....... ומ..... יותר מהם ומ........יותר מכולם".
ה. "בדרך שאדם רוצה לילך בה ........ אותו".
ו. "טוביה חטא ו..... מנגיד".
ז. ".... חכם אפילו על ..... היא באה".
 

4. שונות:

א. מניין בענייננו, שיש הבדל בין הבנה פסיבית של שפה זרה לבין יכולת הדיבור בה?
ב. איזהו ההיגד המדויק ביותר:
1. מוסד הסנהדרין קיים בארץ ולא בחוץ לארץ. 2. מוסד הסנהדרין קיים באופן זהה הן בארץ הן בחוץ לארץ. 3. תשובה 2 נכונה, אך יש לסייג אותה בהבדל אחד. 4. תשובה 2 נכונה ,אך יש לסייגה בשני הבדלים.
ג. מעשה בתלמיד חכם מופלג וצדיק מפורסם, שישיבה מסוימת הצליחה להחתים אותו על חוזה עבודה אצלה החל מר"ח אלול, אך ברגע האחרון הוא נאלץ – שלא בטובתו – להפר את החוזה. מה קרה?
ד. "...הקב"ה מזמינן לפונדק אחד": 1. מי הם המוזמנים? 2. מדוע מובאת דווקא הדוגמא של פונדק ולא של מקום אחר, כגון השוק למשל?
ה. רוצח בשוגג שחי בחברון השתחרר משם בדין וחזר אל עיר הולדתו, אף על פי שהכהן הגדול עדיין חי – הייתכן?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. לא פחות ולא יותר מאשר רבי טרפון ורבי עקיבא שהצהירו: "אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם". רשב"ג אומר אף הן מרבין שופכי דמים בישראל", ז. בסיפא של המשנה הראשונה.
ב. "ברח מארץ לחוצה לארץ אין סותרין את דינו מחוצה לארץ לארץ סותרין את דינו מפני זכותה של ארץ ישראל", ז. באמצע העמוד.
ג. אם למסורת... ז: 2 למטה.
ד. זה שהוציא את ראשו לאחר שמאן דהו זרק אבן לרשות הרבים וכתוצאה מכך נהרג, ח. ברישא של המשנה.
ה. "עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות", ט: ברישא של המשנה השנייה.
ו. "מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה מפני שהוא פתח בהצלה תחלה", י. בשליש התחתון.
ז. משה, שהתקין שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, למרות שהן לא קלטו עד בניית שלוש הערים הנוספות בעבר הירדן המערבי, י. מעל הרבע התחתון.

2. מה המשותף ל:
א. שלושתם שהרגו בשוגג תוך כדי מילוי תפקידם אינם גולים לעיר מקלט, ח. בסיפא של המשנה.
ב. שלושת המקומות הללו שימשו ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, ט: 5 למטה.
ג. אליבא דמ"ד אחד, בשלושת הללו קיומם של זקני העיר במקום הוא תנאי הכרחי לקיום המצווה הקשורה באירוע, י: 7 לפני ההתרחבות השנייה, ד"ה וא"ר אלעזר.
ד. "שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו", י"א. 2 ו-5 מתחת להתרחבות השנייה.

3. השלם:
א. "סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית", ז. באמצע המשנה הראשונה.
ב. "רבי סבר יש אם למסורת... ורבנן סברי יש אם למקרא", ז: 2 למטה.
ג. "תלמיד שגלה מגלין רבו עמו", י. 5 מתחת להתרחבות השנייה.
ד. "הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן", י. 7 למטה.
ה. "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו", י: 2 מתחת להתרחבות הראשונה.
ו. "טוביה חטא וזיגוד מנגיד", י"א. 4 מתחת להתרחבות השנייה.
ז. "קללת חכם אפילו על תנאי היא באה", י"א. 3 למטה.

4. שונות:
א. בתשובה לתמיהה על רבא, שבדיון משפטי שקיים מינה מתורגמן לאותן לעוזות, משיבה הגמרא, שרבא אכן הבין את שפתם, אך לא היה מסוגל לנהל בה שיחה, ו: 3 למטה.
ב. 3. – "בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ובחו"ל אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר", ז. 6 לפני ההתרחבות.
ג. לרב הזה היה תלמיד מובהק, שרצח את הנפש בשוגג, ונאלץ על כן לברוח לעיר מקלט. הואיל וכך,"תלמיד שגלה מגלין רבו עמו", י. 5 מתחת להתרחבות השנייה.
ד. 1. המוזמנים לפונדק הם שניים שהרגו, אחד בשוגג וחברו במזיד, שהמשותף הנוסף להם הוא היעדר עדים למעשיהם. 2. הסיבה לכך היא הכתוב בפסוק הפתיח "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך", י: 5 למעלה.
ה. "אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בבגדים ואחד שעבר ממשיחותו מחזירין את הרוצח", י"א. ברישא של המשנה.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר