סקר
מסכת בבא קמא:

 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

סנהדרין קיא-קיג - מכות ב-ה

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שאמר ולמי: "חבל על דאבדין ולא משתכחין"?
ב. שלא הרהרו אחרי מידותיו של הקב"ה?
ג. האמורא, שאליבא דידיה כמעט לא תיתכן בימינו מציאות של הוצאה לפועל של מצוות עיר הנידחת?
ד. שהסיק מסקנה מוטעית על סמך קל וחומר מרב ותלמידו?
ה. ציין "נכון" או "שגוי": חיאל בית האלי שכל לפחות שלושה בנים.
 

2. השלם:

א. ".... על ד......... ו... משתכחין".
ב. "אנשי .... ה...... אין להם חלק לעוה"ב".
ג. "שכל זמן שהרשעים בעולם ...... ... בעולם".
ד. שלש מפתחות לא נמסרו לשליח של .... ושל ........ ושל ...... ה.....".
ה. "..... בא לעולם ..... באה לעולם".
 

3. שונות:

א. אמר מי שאמר, שבוויכוח בין שני צדדים מנוגדים, מסוגל כל אחד מהשניים להוכיח את צדקת טיעונו מ...אותו פסוק. היכן בענייננו חוזר הדבר על עצמו מספר פעמים ברצף?
ב. "עתה תראה (את) אשר אעשה לפרעה" (קי"א. 5 למטה)- איזו מילה יש להטעים: 1. על פי הפשטן? 2. על פי הדרשן?
ג. האם ביתו של רב עיר הנידחת נהרס?
ד. איזה מבין ארבעת היישובים הבאים אינו יכול להיעשות עיר הנידחת ומדוע:
1. אור עקיבא 2. מטולה 3.אופקים 4. באר טוביה?
ה. שלושים בענייננו ולא בדיני אבלות – היכן?
ו. פריט לבוש השנוי במחלוקת בימינו מוזכר בענייננו בהקשר אחר. למה הכוונה?
ז. האם יעלה על הדעת לסלול כביש ביישוב העומד להיהרס?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. הקב"ה אמר למשה בהתייחסו לשלושת האבות שלא הרהרו אחרי מידותיו, בעוד משה אומר:" "מה שמך" ו"והצל לא הצלת את עמך", קי"א. 12 מעל להתרחבות הראשונה.
ב. אברהם, יצחק ויעקב, קי"א. 10 מעל להתרחבות הראשונה.
ג. אליבא דרבי אליעזר, האומר: "כל עיר שיש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת", קי"ג.7 למעלה.
ד. המלך אחאב, שלא האמין בהתממשות קללתו של יהושע את הבונה שוב את יריחו, מקל וחומר שנשא ממשה רבו, קי"ג. באמצע העמוד.
ה. נכון: "... מה ת"ל שגוב צעירו שהיה קובר והולך מאבירם ועד שגוב שהוא צעיר מכלם", קי"ג. רש"י בתחילת השליש התחתון של העמוד.

2. השלם:
א. "חבל על דאבדין ולא משתכחין", קי"א. 11 מעל להתרחבות הראשונה.
ב. "אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב", קי"א: ברישא של המשנה.
ג. "שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם", קי"א: בהתרחבות השנייה.
ד. שלש מפתחות לא נמסרו לשליח של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים", קי"ג. 7 למטה.
ה. "צדיק בא לעולם טובה באה לעולם", קי"ג: בסוף הפרק.

3. שונות:
א. החל מראש דף קי"א. מובאות מספר דרשות של אמוראים, שכל אחת מהן נענית על ידי בר הפלוגתא שלהם ב"לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי אלא וכו' וכו'", ובהמשך דורש את הפסוק בצורה הפוכה לקודמו.
ב. 1. עתה. 2. לפרעה.
ג. כן: "מכאן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדין", קי"א: 13 מעל להתרחבות הראשונה.
ד. 2 – מטולה: "מקרבך ולא מן הסְפר", קי"א: 6 למטה.
ה. "החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום לנו בתוכה והודחו עמה אם נשתהו שם ל' יום הן בסייף וממונן אבד וכו'", קי"ב. בסוף השליש העליון.
ו. הדין לגבי פיאה נכרית בעיר הנידחת, קי"ב. 4 למטה.
ז. "אין לה(=לעיר הנידחת) רחוב עושין לה רחוב", קי"ב. 2 למטה.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר