סקר
מסכת בבא קמא:

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"מתניתין דלא..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

סנהדרין קיג ע"א

 

כתבי הקדש יגנזו. מתניתין דלא כרבי אליעזר.
דתניא רבי אליעזר אומר: כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת - אינה נעשית עיר הנדחת, שנאמר +דברים י"ג+ ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל, והיכא דאיכא מזוזה - לא אפשר, דכתיב +דברים י"ב+ לא תעשון כן לה' אלהיכם.

1.
הגמרא קובעת שהדין במשנה, שכתבי הקודש יגנזו ויש לשרוף את שאר ממון העיר, לא סוברת כמו התנא רבי אליער בברייתא, שסובר שבמקרה כזה העיא לא תישרף בעיר הנידחת.

2.
"יד מלאכי", סעיף תז:

"מתניתין דלא כי האי תנא - כל היכא דקאמר הכי - קאי במסקנא, מדלא קאמר לימא מתניתין דלא כי האי תנא,... "

כלומר, הקביעה בגמרא שמשנתנו לא תואמת את דעת התנא בברייתא – נשארת גם למסקנה ולא נדחית.
אם הגמרא היתה פורכת את הקביעה הזו, אזי, היתה פותחת את ההשוואה בביטוי "לימא.."

3.
הרמב"ם פוסק במפורש את הדין של המשנה, שכתבי הקודש יגנזו. כלומר גם הרמב"ם מכריע לפי קביעת הגמרא שהמשנה איננה לפי רבי אליעזר כי אין הלכה כרבי אליעזר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר