סקר
מסכת שבת


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


קום בנכסי, הדרן עלך

בבא בתרא קנט ע"ב

 
"אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב.
ההוא דאמר ליה לחבריה: נכסי דבר סיסין מזבנינא לך… מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וקום בנכסי? הדרן עלך מי שמת
".

הקשה תוספות:
"ההוא דא"ל לחבריה נכסי דבר סיסין כו' - משום דאיירי הכא בנכסים בחזקת מי הם אייתי ההיא עובדא דמיירי בה נמי לאוקומה נכסי בחזקת לוקח ובחזקת מוכר. מיהו תימה היא שמביאו הגמרא שני פעמים במסכת אחת, כאן ובחזקת הבתים (לעיל דף ל.)".

תירוץ לקושיית התוספות:
הגמרא בסוגייתנו לא רצתה לסיים את הפרק בדבר פורענות של נחלה בקבר, לכן כפלו סוגיא דלעיל המסיימת במילים "קום בנכסי!".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר