סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

כסיפא ליה מילתא למתבעיה / רפי זברגר

קידושין מז ע"א

 

הקדמה

רב פסק שהמקדש במלווה אינה מקודשת. כלומר, אם יש לאשה חוב כלפי הבעל אשר נוצר מהלוואה, אין הבעל יכול לקדש את האשה באותו כסף של ההלוואה שהיה בעצם של הבעל, והוא ''רק'' מסר לאשה כהלוואה. מסביר רב את ההלכה: מִלוֶוה להוצאה נתנה. כלומר, כסף שאדם מלווה לחברו, החבר משתמש בכסף זה ולכן הוא ''אינו זמין'' לשימוש של הבעל, ואין הוא יכול להשתמש בו כ''כסף קידושין''. 
 

הנושא

הגמרא מצטטת ברייתא אשר יש בה מחלוקת, האם ניתן לקדש במלווה או לא. לכאורה מסיקה הגמרא, כי שורש המחלוקת של החכמים בברייתא האם מלווה להוצאה נתנה או לא להוצאה נתנה. כלומר, התנא בברייתא הסובר כי ניתן לקדש במלווה, סובר כנראה שמלווה לא להוצאה נתנה, ולכן כסף ההלוואה ''זמין'' לבעל, ויכול לקדש בו. התנא השני, כנראה סובר כמו רב, שמלווה להוצאה נתנה, ולכן הכסף לא זמין ולא יכול לקדש בו אשה.
הגמרא מקשה על הסבר זה, מהדין השלישי בברייתא: ושווין במכר שזה קנה. משמעות הדין: שתי הדעות החולקות בתחילת הברייתא, יסכימו לדין שאם אדם קונה חפץ מהלווה, בכסף ההלוואה הנמצא אצל הלווה – המכר חל. אבל לאור הסבר המחלוקת לעיל, כי יש חכם הסובר מלווה להוצאה, ולכן אינו יכול לקדש אשה בכסף זה, נשאלת השאלה, אם הכסף "אינו זמין" לקדש אישה, הוא גם "לא זמין" לקנות חפץ אחר, ומדוע כתוב בברייתא שלפי כל הדעות במכר קנה?
בעקבות קושי זה ''משנה הגמרא כיוון'' בהסבר הברייתא, ומצטטת הסבר של הונא המייחסת את המחלוקת למקרה אחר:
המקדש בְּמָנֶה (מאה דינר) והיה חסר דינר אחד (1/100 מהסכום), במקרה זה יש מחלוקת, האם האשה מתביישת לתבוע (בלשון הגמרא: כסיפא לה מילתא למתבעיה) את הדינר החסר ולכן אינה מקודשת (לא קבלה את כל הסכום), או שהאשה אינה מתביישת לבקשו, וכאילו שהבעל לווה ממנה דינר ויחזיר לה בהמשך, ולכן האשה מקודשת.
 

מהו המסר?

אומרת הגמרא במסכת יבמות (ע"ט.) כי אחד מהסימנים'' של עם ישראל שהם ביישנים. זו ''מידה טובה'' המלמדת על צניעות וחוסר יהירות, שהרי אדם יהיר, אינו מתבייש מאף אחד. תכונה זו אולי יותר ''שייכת'' לאשה, אבל גם גברים ניחנים בתכונה זו, והיא מהווה כאמור, סימן להיותנו שייכים לעם היהודי! 
 

המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.comתכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר