סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

תא שמע

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא קמג ע"ב

 

"אמר אביי תא שמע ובני דן חושים".

1.
אביי מוכיח מהפסוק שהמילה בנים בלשון רבים ייתכן שכוללת אדם אחד בלבד, וחושים היה שם בנו של דן.

2.
השאלה היא מדוע אביי אומר "תא שמע", הרי ביטוי זה, בדרך כלל , פותח משנה או ברייתא ולפעמים אפילו דברי אמוראים, אבל לצורך מה צריך קידומת זו לפני ציטוט פסוק. אביי יכול היה לומר: "שנאמר", "אמר קרא" וכיו"ב.

3.
נראה לי לומר ["חידוש"]: הרי אחר כך רבא דוחה את דברי אביי על פי ברייתא מבית מדרשו של חזקיה שמפרשת את המילה "חושים" לא כשמו של הבן אלא כתאור הבנים של דן.
לכן, יתכן שאביי טוען שהיתה בידו ברייתא שמפרשת את הפסוק כפשוטו, ש"חושים" הוא שם בנו של דן.

4.
במסכת סנהדרין דף יא עמוד א מופיעה ברייתא שמספרת על בית מדרשו של רבי מאיר. במדרש רבה (מוזכר בגליון "מאורות הדף היומי" על הדף) "ובתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב – ובן דן חושים" כלומר מסורת אחרת של לשון הכתוב,

4.1
לכן אביי אמר "תא שמע" לפני ציטוט הפסוק, כדי ללמדנו, שמסורת התושב"ע היא שלשון הכתוב הוא "בני" ולא "בן".תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר