סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"קיימא לן דרך הרבים - שש עשרה אמה"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא צט ע"ב

 

... דרך הרבים - שש עשרה אמה;

1.
ראה במסכת שבת דף צט

בגמרא:

אלא דקיימא לן: דרך רשות הרבים שש עשרה אמה, אנן דגמרינן לה ממשכן, דמשכן חמיסרי הואי! אמתא יתירא הואי, דהוה קאי בן לוי, דכי משתלפי קרשים - הוה נקיט להו.

2.
סוגייה זו היא המקור לדין הידוע שרשות הרבים לעניין מלאכת שבת הוא מקום שרוחבו לפחות 16 אמה. הגמרא מציינת "אנן דגמרינן לה ממשכן", זאת אומרת, שהגדרת רשות הרבים כמקום שיש בו 16 אמה ברוחב נלמד מהמשכן [שזהו נושא הסוגייה שם, במסכת שבת – רוחב העגלות...].

3.
אבל יש לשאול: מדוע הגמרא פתחה בביטוי: "אלא דקיימא לן דרך רשות הרבים שש עשרה אמה",
והרי ביטוי זה מדבר על נושא אחר – בדיני כלאים ובדיני מקח וממכר ובדיני נזיקין, וכפי שמוזכר בסוגייה במסכת בבא בתרא דף צט [- מופע יחידאי במשנה].

3.1
וכן יש להעיר, שהביטוי "אנן דגמרינן" נראה כאילו חולק על "קיימא לן".

4.
לכן נראה לי להסביר שכוונת הגמרא היא כך: הגמרא קובעת "קיימא לן" שדרך רשות הרבים היא לפחות 16 אמה. מה פירוש "קיימא לן", מהו המקור לכך? נראה לי שזוהי כוונת הגמרא, שה"קיימא לן" הוא מהסוגיה במסכת שבת "דגמרינן לה ממשכן".

4.1
זאת אומרת, שהמקור לכך שרוחב רשות הרבים גם לעניין כלאיים וגם לעניין ממונות נלמד מהנושא של מלאכת הוצאה בשבת.

4.2
יוצא אפוא שהגדר של רשות הרבים לעניין כלאיים ולעניין נזיקין לא נקבע ["רק"] בגלל טבע הזרעים להתערבב או להזיק עד רוחב 16 אמה, אלא בגלל שזו הגדרה [שתוקפה הוא מ"דאורייתא"] מהלכות שבת שהיו במשכן.

4.2.1
הערה: גם במסכת שבת וגם במסכת בבא בתרא מדובר בדף צ"ט!!!

4.3
כלומר, יש קשר בין דיני "אורח חיים" - שבת לדיני "יורה דעה" - כלאים ולדיני ממונות - נזיקין.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר