סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 1025

"הא קא משמע לן דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה"

בבא בתרא קיד ע"ב


על קושי' הגמ' האשה את בנה למה לי? הרי אפשר ללמוד זאת מהרישא. תירצה הגמ': שלכן כפלה המשנה דין מיותר, להקיש וללמד: שבאותו ענין שהאשה מנחלת לבעלה, מנחלת גם לבנה, וכלשון הגמ': "מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב". פירש הרשב"ם את דברי הגמ': "שאין הבעל יורש את אשתו בקבר". כשהאשה נמצאת בקבר ונופל לאשה זו ירושה שנפלה לה לאחר מותה, ירושה זו הבעל אינו יורש, ובכך זה דומה לדין "שאין הבן יורש את אמו בקבר", שכמו שכאשר האשה נמצאת בקבר, לא יורשת את אביה כדי להנחיל את הירושה לבעל, כמו כן הבן כשנמצא בקבר, אינו יורש את אמו כדי להנחיל לאחים מהאב. תוס' בד"ה "מה אשה את בעלה" שואלים: שאין שני הדברים דומים זה לזה: שהרי כשאנחנו אומרים: שאין הבעל יורש את אשתו בקבר המוריש נמצא בקבר, האשה היא זו שמנחילה ומורישה את הנכסים שלה לבעל, וכשהאשה נמצאת כבר בקבר (מתה), היא לא מנחילה ומורישה לבעל. דהיינו: ש"בקבר" מתייחס לפירושו של הרשב"ם לאשה שהיא מורישה לבעל, משא"כ הדין שאין הבן יורש את אמו בקבר, הבן הוא היורש ולא המוריש. המוריש זו האמא שמתה והיא לא מורישה את הנחלה שלה ולא מנחילה אותם לבן שלה שנמצא בקבר, וא"כ הבן שהוא היורש נמצא בקבר. מקשה תוס': אין הדינים דומים זה לזה, המימרא שאין הבעל יורש את אשתו בקבר, מתייחס לאופן שהמוריש המנחיל שזו האשה היא נמצאת בקבר, ואילו המימרא שאין הבן יורש את אמו בקבר מדובר שהבן היורש הוא זה שנמצא בקבר, ואין הדברים דומים זה לזה, ואין לפרש שגם הדין שאין הבן יורש את אמו בקבר הכוונה כשהאמא בקבר, דהיינו, שאם האמא מתה לפני הבן ולאחר מכן נפלה ירושה לאם הזאת, כגון: שהאבא של אותה אמא מת לאחר שהאמא מתה, אי אפשר לומר שהאמא לא תירש את אביה בקבר כדי להנחיל לבנה, שוודאי שדין זה אינו נכון כפי שנלמד בהמשך הסוגיא, שהבן כן יורש את אמו כשהיא בקבר, אם היא מתה בחיי מורישה, כמו שנלמד לקמן שבן הבת יורש את הסבא שלו, שאפ' אם האמא, הבת של אותו איש מתה לפני הסבא, כאשר הסבא מת, הנכד שלו –בן הבת יורש אותו, כי הבת יורשת אותו בקבר כדי להנחיל לבנה, אז אי אפשר לפרש שאין הבן יורש את אמו בקבר כשהאמא המורישה נמצאת בקבר, ובוודאי שהפירוש שאין הבן יורש את אמו בקבר הכוונה: כשהבן היורש הוא כבר בקבר, הוא לא יורש את האמא, וא"כ אין זה דומה לדין שאין הבעל יורש את אשתו בקבר, שלפירושו של הרשב"ם מדובר: שהמוריש, האשה שמנחילה ומורישה לבעל היא הנמצאת בקבר, כאשר הבעל מת לפני האשה, והאשה מתה לאחר הבעל, הבעל לא יורש את אשתו כדי להנחיל לבנים שלו, או לקרובים שלו את הירושה של האשה,

ובאופן זה המימרות דומים אחד לשני, כמו שאין הבעל יורש את אשתו בקבר מדובר: שהבעל שהוא היורש אינו יורש את האשה שמתה אחריו כדי להנחיל לבנים או לאחים שלו, למשפחת אביו, את הירושה שירש מאשתו, כמו כן אין הבן יורש את אמו בקבר, כשהבן נמצא בקבר, שהוא היורש, הוא לא יורש את אמו (שמתה אחריו), כאשר הוא בקבר כדי שהנחלה תעבור לאחים מן האב. ולפי פירוש התוס': דומים 2 ההלכות אחת לשניה, שהבעל שהוא היורש, אינו יורש את האשה בקבר אם הוא מת לפניה, וכמו כן הבן אינו יורש את אמו אם הוא מת לפניה.

(הרה"ג מיכל זילבר שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר