סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

משפחה בריאה / רפי זברגר

בבא בתרא עה ע"ב
 

הקדמה

לאחר שעסקנו באגדות רבה בר בר חנה במשך מספר דפים, לקראת סוף הדף חוזרים לענייני הפרק: קנייני מטלטלין.   הקטע שלנו דן כיצד קונים ספינה.  

הנושא

איתמר ספינה, רב אמר: כיון שמשך כל שהוא קנה. ושמואל אמר: לא קנה עד שימשוך את כולה. 
מטלטלין לא נקנים בכסף (לפי רוב הדעות) אלא במשיכה, מסירה או בהגבהה. מכיוון שספינה לא ניתן להגביה או למסור אותה יש למשוך אותה. כמה יש למשוך כדי שהספינה תיקנה ולא ניתן יהיה לחזור מהמכר. רב אמר שאפילו משיכה קטנה של הספינה של טפח או חצי טפח כבר מהווה פעולת קנין, לעומתו סובר שמואל שיש לבצע ''משיכה משמעותית'' של אורך הספינה. כלומר אם אורך הספינה חמישים מטר, הרי שיש למשוך את הספינה חמישים מטר. 
ממשיכה הגמרא לחקור את מחלוקתם, ולקשר למחלוקת אחרת של תנאים במשנה (קידושין כ''ה:): 
[בהמה נקנית במסירה] כיצד במסירה? אחזה בטלפה בשערה, באוכף שעליה, בשליף שעליה, בפרומביא שבפיה, בזוג שבצוארה – קנאה. כיצד במשיכה? קורא לה והיא באה, או שהכישה במקל ורצתה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה. רבי אחי ואמרי לה ר' אחא אומר: עד שתהלך מלא קומתה.
הרישא של המשנה מדברת בקנין מסירה, על ידה קונים בהמה. אומרת המשנה שאם הקונה אחז בחלק של הבהמה בהסכמת המוכר קנה. המשנה מפרטת אילו חלקים לדוגמא: פרסה, שיער, אוכף, רגל, משא שעליה, רסן שבפיה או בפעמון התלוי בצווארה. בסופה של המשנה, עוסקת בקניין משיכה, בו עסקנו לפני, ולכן גם הבאנו את המשנה. 
לפי תנא קמא מספיק שהקונה קורא לבהמה והיא הלכה מעט מאוד, למשל: עקרה יד ורגל – קנה. לעומתם, סובר רב אחי שהבהמה צריכה ללכת הליכה משמעותית. בלשונו של רב אחא: עד שתהלך מלוא קומתה. כלומר עד שהבהמה תתקדם מרחק הזהה לגובהה של הבהמה. מסיקה הגמרא: לימא רב כתנא קמא, ושמואל כרבי אחא. על פניו, נראה כי רב המסתפק ב''משיכה קטנה'', סובר כמו תנא קמא המסתפק בהליכה קטנה, ושמואל המחייב ''משיכה משמעותית'' סובר כנראה כמו רב אחא, המצריך גם משיכה גדולה יותר. הגמרא דוחה את הקשר בין המחלוקות אך לא נעסוק בכך. 

מהו המסר?

בין לתנא קמא ובין לרבי אחא, אמרנו שקניין בהמה היא בין היתר ע''י שהקונה קורא לבהמה והיא באה.
נראה כי ''המשמעת'' של הבהמה לבעלים החדשים שלה, מהווה אות וסימן לכך שהיא ''עברה בעלות''. כלומר, בהמה הנשמעת והולכת אחרי הקורא לה (בהסכמת המוכר) הרי זה סימן בעלות מובהק, ומהווה גם פעולה קניינית.
גם ביחסים בין משפחתיים ניתן לומר, כי אם יש רצון הדדי כנה ואמיתי לשמוע ולעשות מה שהצד השני מבקש, הרי שיש קשר חזק ואיתן בין בני המשפחה. אחד מבקש עזרה – מיד באים לעזרתו. השני מבקש לעשות פעולה וצריך ''יד תומכת'' – נענה ברצון ובשמחה. קשרים מעין אלו מהווים אות וסימן ל''משפחה בריאה וטובה''.


המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר