סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

כוחות מנוגדים / רפי זברגר

בבא קמא יג ע"ב

 

הקדמה

המשנה בדף ט' קבעה מספר כללים בנושא נזיקין. למשל:
1. נכסים שאין בהם מעילה – כלומר, נכסים שאינם של הקדש. [המשתמש בנכסי הקדש – נקרא ''מועל'' בקודשים]
2. נכסים מיוחדים – כלומר, נכסים אשר יש להם בעלים, ולא נכסי הפקר.
3. בכל מקום, חוץ מרשות המיוחדת למזיק – חייבים על נזק שבוצע בכל מקום, חוץ מרשות המזיק. כלומר, אם הניזק נכנס לרשות המזיק, ושורו של ''בעל המקום'' הזיקו – הרי הוא פטור.
4. רשות הניזק והמזיק, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ – הגמרא תסביר על מה מדובר.
 

הנושא

הגמרא מסבירה את הכלל השלישי לעיל, הפוטר את המזיק אם הניזק חדר לרשותו במילים: תורך ברשותי מאי בעי? כלומר, המזיק אומר לניזק: מה פתאום שורך נכנס לרשות שלי. מכיוון שזהו מעשה אסור, אין אני חייב בנזק.
להסבר הכלל הרביעי, נקדים ונאמר את ההלכה לגבי שן [הבהמה אכלה ונהנתה מהאכילה] ורגל [בהמה הזיקה תוך כדי הליכתה] שהזיקו, ברשות הרבים – פטורים, וברשות היחיד – חייבים. 
יש מחלוקת האם הקטע "רשות הניזק והמזיק" מתייחס לקטע שלפניו ''רשות המיוחדת למזיק'' ואז נאמר: כמו ברשות המיוחדת למזיק – פטור, כך גם ברשות הניזק והמזיק [ברשות השותפין] יהיו פטורין [רבי אלעזר].
או שנאמר כי הקטע רשות הניזק והמזיק, מתייחס לקטע שאחריו ואז נאמר: כשהזיק חב המזיק לשלם, כך גם ברשות הניזק והמזיק [רב חסדא בשם אבימי].
יש לנו שני דינים מוסכמים על כולם: שן ורגל ברשות הרבים פטורים, וברשות היחיד חייבים. המחלוקת היא ''ברשות ביניים'' - רשות שותפים, שאינה לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. סיבה לפטור ברשות הרבים, כיוון שזה דרכם של השור ללכת גם ברשות הרבים, ולכן חובת הזהירות היא על הניזק, לשמור על חפציו שלא יינזקו ע''י השור. מה שאין כן ברשות היחיד, שם החובה היא של בעל השור המזיק לשמור על שורו לבל יזיק לבעל רשות היחיד. 
לפי הסברים אלו צריך לומר שהמחלוקת לגבי חצר השותפים ''היכן לשים את הדגש'', שהרי מצד אחד יש למזיק רשות להלך במקום, שהרי זו גם רשותו, מצד שני יש לניזק גם חובה לשים לב ששווריו של המזיק לא יזיקו, ולכן ישנה מחלוקת איזו חובה ''גוברת'' על החובה השנייה.  
 

מהו המסר?

כמו כל דבר ''מורכב'' בחיים, גם הנושא שלנו מורכב מ''שני כוחות'' אשר כל אחד מושך לכיוון אחר, ויש ''מאבק'' למי יש ''יותר כוח'' והוא יגבר על הכוח השני. המטרה שלנו במקרים אלו, לנסות ולבחון באמת, מהו הכוח ''היותר חשוב'',


המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר