סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

שינויים קטנים / רפי זברגר

בבא בתרא נג ע''א

 

הקדמה

עדיין לא עזבנו את המשנה אשר למדנו לפני יותר מעשרה ימים, בדף מ''ב. הקטע המרכזי של המשנה עוסק במקרים בהם אנשים יושבים בנכס שלוש שנים, ולמרות זאת, ישיבתם אינה מהווה חזקה. 
לקראת סוף המשנה, עוסקים במקרים אחרים, בהם ''פעולה חשובה'' מהווה פעולת חזקת קניין. בניגוד לחזקה אשר עסקנו בה רבות בדפים האחרונים, הנקראת חזקת ראייה, עתה מדובר על פעולת קניין המבוצעת ע''י חזקה. 
המשנה הגדירה את פעולות החזקה האפשרית: גדר, נעל ופרץ כל שהוא – הרי זו חזקה. נדון בכך במסגרת המאמר
 

הנושא

שואלת הגמרא: וכמה כל שהוא? כלומר, מהו השיעור של פעולות אלו, עליהן דברה המשנה: גדר [גדר], נעל את הנכס, ועשיית פרצה [פרץ]? 
תשובת הגמרא: כדשמואל. המשנה הולכת לפי שיטת שמואל, אשר אמר את הדברים הבאים: גדר והשלימו לעשרה [טפחים], ופרץ פרצה כדי שייכנס ויצא בה – הרי זו חזקה. כלומר אפילו אם המחזיק רק ''השלים את הפעולה'', כך שאדם אחד עשה גדר ברוחב קטן מעשרה טפחים, ובא זה והשלים את השיעור ל''גדר חוקית'' של עשרה טפחים – פעולה זו הופכת את המחזיק לבעלים. לגבי פרצה – אם המחזיק עשה פרצה כזאת, שהוא יוכל להיכנס ולצאת באותה פרצה – הרי זו ''פעולה חשובה'' ואם הבעלים לא מיחה מיד – הוי חזקה ומקבל את הנכס. 
מנסה הגמרא להבין יותר טוב, מה המשמעות של הפעולות הללו: האי גדר היכי דמי? אילימא דמעיקרא לא הוו סלקי לה והשתא נמי לא סלקי לה – מאי עבד? אם גם לפני הפעולה של המחזיק, הגדר חסמה אנשים מלהיכנס לנכס זה, וגם עכשיו הגדר חוסמת, מהי הועיל בפעולתו, הרי לא השתנה המצב ביחס לשמירת המקום. 
לא צריכא, ומסבירה הגמרא, דמעיקרא הוו סלקי ליה ברווחא, והשתא קא סלקי לה בדוחקא. כלומר, לפני פעולתו – אנשים עברו ללא כל בעיה את הגדר, ולאחר התוספת שלו – אנשים עוברים בקושי את המקום. שינוי כזה, למרות שאינו חוסם לגמרי את הכניסה, בכל אופן נחשב לפעולת ''גָדַר'' ומהווה חזקה. 
שאלה דומה שואלת הגמרא לגבי ''פָרַץ'', ולאחר דין ודברים מגיעים למסקנה דומה: דמעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא והשתא עיילי בה ברווחא. כלומר, לפני כן היה קשה לעבור בפרצה זו, ועכשיו, לאחר ''שפרץ קצת'', קשה לאנשים לעבור בפרצה זו – גם זו ''פעולה משמעותית'' המהווה חזקה.
 

מהו המסר?

למדנו היום, כי שינוי, אפילו קטן [בלשון הגמרא: שינוי כל שהוא] משנה מעמד ויכול להוות פעולה משמעותית מבחינה קניינית. הוספה לגדר כל שהיא, או לפרוץ פרצה כל שהיא – מהוות פעולות חשובות, וגורמות לקניין של המחזיק.
ניתן להסיק מכאן גם לתחומים אחרים בחיים, כי אין לזלזל בפעולות קטנות ובשינויים זעירים.
אם אנו חווים שינויים אצל ילדינו, חובה עלינו להתייחס אליהם. אם השינוי לא בכיוון החיובי, הרי שיש לשים לב, לשמור שלא תחול התדרדרות ולא לתת לילד להיסחף מטה.
מנגד, אם הילד ביצע מעשה טוב, ולוא הקטן ביותר, רצוי מאוד להתייחס לכך, לפרגן ולעודד את הילד, על מנת שימשיך ויבצע עוד ועוד פעולות חיוביות.


המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com



עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר