סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

והלכתא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא מא ע"א

 

סתמא מאי?
רבינא אמר: לא חיישינן,
רב אשי אמר: חיישינן.
והלכתא: חיישינן.

1.
בדרך כלל רבינא מובא בש"ס אחרי רב אשי כיון שרבינא היה תלמיד-חבר של רב אשי. ובסוגייתנו רב אשי מובא אחרי רבינא.

1.1
לפי מי שפוסק כעיקרון כרב אשי נגד רבינא שהיה תלמיד-חבר לרב אשי יש לשאול מדוע הגמרא הוסיפה את ה"והלכתא חיישינן" - כרב אשי.

1.2
ושאלה נוספת, מדוע הגמרא לא ניסחה "והלכתא כרב אשי".

1.3
אבל לפי מי שסובר שכעיקרון הלכה כרבינא נגד רב אשי למרות שרבינא היה תלמיד חבר של רב אשי, הרי שברור שהחכם שהוסיף את ה"והלכתא חיישינן" בא לפסוק במיוחד כרב אשי.

2.
ואם מדובר ברבינא שהיה תלמידו של רבא וקדם לרב אשי מובן מדוע רבינא מובא בסוגייתנו לפני רב אשי.

2.1
אבל לפי זה מדוע יש צורך לפסוק "והלכתא חיישינן", הרי ברור שהלכה כרב אשי נגד רבינא, שהרי רב אשי הוא "בתראי" לעומת רבינא.

3.
יש אומרים שהסדר של הקדמת דברי רבינא לדברי רב אשי הוא בגלל ההתאמה לתוכן של "איכא בינייהו סתמא" בסוגיה עצמה בדף הקודם - "רבינא וחכמי דורו", עמוד 126, הערה 56.

4.
אולי אפשר לומר, שרב אשי עצמו הוא זה שהוסיף "והלכתא חיישינן" כמסקנה של בית דינו של רב אשי בתוקף תפקידו כ"עורך הגמרא".

4.1
ולפי הנ"ל מובן מדוע הניסוח הוא "והלכתא חיישינן" ולא "והלכתא כרב אשי".

5.
ראה גם, הרב זיני, "רבנן סבוראי", עמוד 203.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר