סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

אלא אימא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא קיב ע"ב

 

שכיר אמאי תקינו ליה רבנן למשתבע ושקיל? -
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכות גדולות שנו כאן. -
הני הלכתא נינהו? הני תקנות נינהו! -
אלא, אמר רב יהודה אמר שמואל: תקנות גדולות שנו כאן. -
גדולות מכלל דאיכא קטנות? -
אלא אמר רב נחמן אמר שמואל: תקנות קבועות שנו כאן.
שבועה דבעל הבית היא ועקרוה רבנן לשבועה דבעל הבית ושדיוה אשכיר, משום כדי חייו דשכיר...

1.
ראה מה שכתבנו על הסוגיה המקבילה במסכת שבועות דף מה

בגמרא:

ואלו נשבעין ונוטלין כו'. מאי שנא שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל?

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכות גדולות שנו כאן.

הלכות, הני הלכתא נינהו?

1.1
[בבבא מציעא: "הני הלכתא נינהו? הני תקנות נינהו!

2.
המשך הסוגיה במסכת שבועות:

אלא אימא: תקנות גדולות שנו כאן.

2.1
בסוגייתנו - בבא מציעא: "אלא, אמר רב יהודה אמר שמואל":

3.
המשך הסוגיה במסכת שבועות:

גדולות, מכלל דאיכא קטנות?

אלא אמר רב נחמן אמר שמואל: תקנות קבועות שנו כאן, עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיוה אשכיר, משום כדי חייו.

3.1
הניסוח הנ"ל זהה בשתי הסוגיות.

4.
הגמרא במסכת שבועות - לעיל בסעיף 2 - אומרת "אלא אימא תקנות..." כלומר, שמואל אמר כך וזהו שינוי גירסא בדברי שמואל. מכאן שאמוראים ו"סתמא דגמרא" קובעים שינוי גירסא לא רק בדברי תנאים אלא גם בדברי אמוראים.

4.1
לכאורה מתאים גם לגירסת הגמרא במסכת בבא מציעא דף קיב למרות השינוי בניסוח: "אלא, אמר רב יהודה אמר שמואל: תקנות גדולות שנו כאן".

כלומר, הגמרא קובעת שכך אמר רב יהודה בשם שמואל.

5.
ואולי ניתן לומר שהביטוי "אימא" - לעיל בסעיף 4 - אין כוונתו דווקא לשינוי גירסא ממש אלא להסבר, דהיינו, שהביטוי "הלכות" יכול לשמש גם במשמעות של "תקנות".

5.1
וכנראה מתאים גם לגירסא בבבא מציעא - וכלעיל בסעיף 4.1.

6.
וגם על זה הגמרא הקשתה ורב נחמן אמר בשם שמואל שמדובר על "תקנות קבועות", כלומר לא מדובר ב"גדולות" אלא ב"קבועות", וזה כנראה שינוי גירסא בדברי שמואל. אולם הגמרא לא הקדימה כאן את הביטוי "אלא אימא" !

6.1
והניסוח זהה בשתי הסוגיות: "אלא אמר רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן", ומשמע מכך שרב נחמן אומר בשם שמואל ניסוח אחר, ולא כניסוח של רב יהודה בשם שמואל - לעיל בסעיף 4.1 - ולא כתיקון הגמרא לעיל בסעיף 4.

7.
בפשטות יוצא, שיש מחלוקת בין רב יהודה ורב נחמן מה אמר רבם - שמואל!
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר