סקר
מסכת שבת


 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"אין הילוך מועיל כלום"
ביאור משאם ומתנם של בני ישראל עם מלך אדום


ערב כניסתם של בני ישראל לארצם שלח משה אל מלך אדום לבקשו שיתיר לבני ישראל לעבור בארצו והבטיח לו (במדבר כ, יז) 'לא נעבור בשדה ובכרם... דרך המלך נלך', אך אדום מיאן לבקשתם והזהיר 'לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך'. וביאר רבינו מאיר שמחה הכהן את המשא ומתן שבין ישראל לאדום בדרך חידוד ("משך חכמה", חקת) על פי סוגייתנו. לפנינו בגמרא אמר רבי אליעזר שהמהלך בקרקע לאורכה ולרוחבה קנה בה מקום הילוכו. וחכמים סברו שאין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק. רבי אליעזר למד זאת מאברהם אבינו לו אמר הקב"ה (בראשית יג, יז), 'קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה', והרי קונה בהליכה. וחכמים שסברו שאין קונים בהליכה מסבירים שהקב"ה ציוה אותו על הליכה זו כדי שתהא הארץ נוחה להיכבש לפני בניו של אברהם, אך לא לשם קנין. אמנם מודים חכמים שהרבים קונים בהליכה שביל הנעשה בין הכרמים, שהואיל ונעשה להילוך – נקנה בהילוך.

ומבאר ה"משך חכמה" שכך היה המשא ומתן שבין ישראל לאדום, ישראל אמרו לו 'לא נעבור בשדה וכרם' – וכלומר, לא נעשה הילוך לשם קנין כהילוך בשביל של כרמים שקונה, אלא 'בדרך המלך נלך', שבה כיון שעשויה לדברים נוספים מלבד הילוך, כבר אין מועיל בה ההילוך לשם קנין (כמבואר בתוספות ד"ה בשביל).

אך אדום מיאן שיעברו בארצו מסיבה אחרת, 'לא תעבור בי פן אצא בחרב לקראתך' – שמא בעתיד נצטרך להילחם, ואז ההילוך שאתם מהלכים כעת בארצי הוא שיכשיר את הקרקע לבניכם שיירשוה, כהילוכו של אברהם בארץ כנען.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר