סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

והלכתא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא סז ע"ב

 

פשיטא, באתרא דמסלקי ואמר לא מסתלקנא - הא קאמר דלא מסתלקנא.
אלא באתרא דלא מסלקי, ואמר מסתלקנא, מאי?
צריך למיקנא מיניה, או לא? -
רב פפא אמר: לא צריך למקנא מיניה,
רב ששת בריה דרב אידי אמר: צריך למקנא מיניה.
והלכתא: צריך למקנא מיניה.
אמר: איזיל ואייתי זוזי - לא אכיל.
איזיל ואטרח ואייתי זוזי -
רבינא אמר: אכיל,
ומר זוטרא בריה דרב מרי אמר: לא אכיל.
והלכתא: לא אכיל. 

בשתי ההלכות לעיל מוזכרים אמוראים מדורו של רב פפא והלאה, וכך גם בכל סוגיית ה"אסמכתא" וה"משכנתא".
על כן נראה לומר שהלכות אלה התגבשו בעיקר בתקופת עריכת הגמרא, וכל ה"והלכתא" נקבעו אחרי חתימת הש"ס.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר