סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מלמדים זכות  / רפי זברגר

בבא קמא דף קיט ע"א

 

הרקע

המשנה האחרונה בדף הקודם עוסקת בקניית חפצים שיש בהם חשש גניבה:
אין לוקחים
[קונים] מן הרועים צמר וחלב וגדיים, ולא משומרי פירות עצים ופרות... לא קונים מהרועים צמר ופשתים, ולא עצים ופרות משומרי פירות כיוון שאנו חוששים שמא גנבו מהבעל בית, ומוכרים זאת.
 

הנושא

בהמשך לדינים אלו במשנה, מביאה הגמרא מחלוקת אמוראים [חכמי הגמרא] לגבי קניית חפצים מגזלן: מאימת מותר לקנות מגזלן? רב אמר [זהו שמו]: עד שתהא רוב משלו, ושמואל אמר: אפילו מיעוט שלו. לפי רב, אנחנו הולכים לפי הרוב, ולכן – אם רוב החפצים שלו, שייכים לו – מותר לקנות ממנו, שהרי אנו מניחים שהוא מכר חפץ שלו, אך אם רוב החפצים שלו גזולים – אין לקנות ממנו, מחשש שמא מכר חפץ גזול. לעומתו, שמואל סובר, שגם אם מיעוט חפציו שייכים לו, אנו תולים ואומרים שהוא כנראה מכר חפץ שלו ולא מכר חפץ גזול. שמואל כנראה חושב, שגם אם רוב חפציו של המוכר גזולים, כאשר הוא מוכר לאחרים, הוא משתדל ''להקפיד'' למכור חפצים שלו ולא חפצים גנובים...
הלכה נפסקה כשמואל, גם בגלל שרב יהודה בגמרא פסק כמוהו, וגם בגלל שיש לנו כלל: הלכה כשמואל בדִינֵי [דיני ממונות], והסוגיה שלנו עוסקת בדיני ממונות. 
 

מהו המסר?

דינו של שמואל מלמדת אותנו פרק במוסר! אנו לומדים מדין זה אשר כאמור נפסק להלכה, כי יש ללמד זכות כל אדם, גם אם הוא גזלן לא קטן [אם רוב חפצים גזולים כנראה שזהו ''מקצועו העיקרי'']. גם אדם ''רשע'', אשר ''לא חושש'' לקחת ולגזול חפצים מאנשים אחרים, יש לו ''ניצוץ חיובי'' ואנו מלמדים עליו זכות, שברגע שהוא מוכר לאנשים אחרים, הוא נמנע להכשיל את הקונים, ו''מקפיד'' למכור דווקא את החפצים השייכים אליו.
לימוד זכות זו מידה חשובה במשך כל השנה ובוודאי בימים אלו של תשובה לקראת ראש השנה - להשתדל לחשוב טוב על אנשים. גם אנשים שהם עושים מעשים אשר לא ייעשו. גם אנשים שיש עליהם תדמית שלילית, לעיתים רבות בצדק, גם על אנשים אלו, כדאי לחשוב טוב. כדאי לחשוב, אולי בכל אופן המעשה שאנו מייחסים אליהם, לא נעשה בכוונה שלילית, אלא במקרה שלנו, דווקא התכוונו לטובה. מחשבה כזאת, גם אם היא נראית ''תמימה'' ולא רצינית, מחשבה רחוקה ולא ריאלית, למרות זאת, היא מחשבה טובה ורצויה. עדיף לטעות ''בתמימות'', ולחשוב על אנשים מחשבות טובות שאולי אינן נכונות, מאשר לחשוב תמיד מחשבות רעות.


תגובות תתקבלנה בברכה ל: [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר