סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

בבא-קמא קיט ע"א

 

תלמוד בבלי בבא קמא קיט, א:

"רב חסדא הוה ליה ההוא אריסא דהוה תקיל ויהיב תקיל ושקיל, סלקיה, קרא אנפשיה: וצפון לצדיק חיל חוטא. כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו - רב הונא ורב חסדא, חד אמר: נפשו דנגזל, וח"א: נפשו של גזלן. מ"ד נפשו של נגזל, דכתיב: כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח; מ"ד נפשו של גזלן, דכתיב: אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש".

לדעת הבבלי אדם אם אדם לא נותן לדל את מה שמגיע לו, כלומר גוזל אותו מגיע לו עונש חמור.

דרך הפסוק אל תגזול דל כי דל הוא מלמד אותנו הירושלמי תובנה מעניינת

תלמוד ירושלמי ברכות ו, ד:

"הדא גריזמתה ר' ירמיה בשם ר' אמי מברך על תורמוסה א"ר לוי על שם [משלי כב כב] אל תגזול דל כי דל הוא".

גריזמתא הוא שם של מאכל שכולל תורמוס וחומרים נוספים משבעת מיני דגן. המרכיב המרכזי של מאכל זה הוא התורמוס, למרות שבאופן עקרוני אוכל זה שהוא בנפרד, פחות חשוב משבעת מיני דגן. הירושלמי מלמד אותנו שבמקרה זה בו התורמוס הוא עיקר מברכים על התורמוס בלבד.

יש כאן מסר אדיר. גם אנשים פשוטים יש להם דברים בולטים בחייהם. וישנם נקודות בהם הם עולים על האנשים החשובים. צריך לזכור זאת היטב ולהדגיש זאת ולא להיכנע לסך הכל הכללי. אם רואים אדם פשוט שעולה בתחום מסוים על רעהו צריך לכבד אותו בצורה המרבית, אפילו אם על ידי כך אנשים אחרים נתפשים פחות חשובים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר