סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

תשובה ''מושקעת'' / רפי זברגר

בבא קמא דף קג ע"א

 

הרקע

אדם הגוזל חפץ מאדם אחר, ובעל החפץ תובע את הגזלן. אם הגזלן כפר ולא הודה בגזלה, חייב הוא להישבע שלא גזל. 
אם לאחר זמן, התחרט הגזלן, והודה כי ביצע את מעשה הגזלה, חייב הוא להשיב את הגזלה לבעליו (בלשון התלמוד: קרן), ולהוסיף עוד חומש (חמישית מסכום הגזלה). בנוסף, עליו להקריב קרבן מיוחד הנקרא "אשם גזלות". 
 

הנושא

קובעת המשנה בדף שלנו, כי אם הנגזל לא נמצא באזור של הגזלן, כאשר הוא מבקש להחזיר לגזלן את הקרן והחומש, עליו לטרוח ולמצוא את הגזלן עד למרחקים. בלשון המשנה: יוליכנו אחריו לְמָדַי. מָדַי, הוא שם מקום מרוחק באזור איראן, והדוגמא שלו במשנה מציינת, כי אין ''גבול'' ואין מרחק מכסימלי, אותו הגזלן חייב לעבור, אלא, בכל מקום על פני כדור הארץ שבו יהיה הנגזל – חובה על הגזלן להגיע לשם, כדי להשיב את הקרן והחומש של הגזלה. 
ממשיכה המשנה את חובותיו של הגזלן בהשבת הגזלה: לא יתן, לא לבנו ולא לשלוחו.. כלומר, אין ''לחפף'' ולהשיב את הגזלה לבן משפחה של הנגזל, אפילו לא לבנו או שלוחו של הנגזל. מסביר רש''י את הטעם: שאם יאנסוהו - חייב להחזיר, דלא הוי השבה, עד דמטי לידיה. תרגום: הגזלן אינו מתכפר, והשבה ''אינה נחשבת'' להשבה אמיתית, עד שהחפץ הנגזל לא חוזר ממש לידיו של הנגזל. 
חכמים בכל אופן עשו ''תקנה'' במסגרת ''תקנת השבים'' שמטרתה לעודד את הגנבים והגזלנים להשיב את מה שלקחו מאחרים, והגדירו אפשרות שהגזלן ישיב את הגזלה, למרות שלא החזירה בעצמו לנגזל: אבל נותן הוא לשליח בית דין. כלומר, אם בית הדין מינה שליח לקבלת החפץ הנגזל, הרי שבנתינת קרן והחומש לאותו שליח, קיים הגזלן את מצוות השבת הגזלה לבעליה. 
 

מהו המסר?

מ"עיקר הדין" של השבת הגזלה אנו למדים, כי כדי לחזור בתשובה, וכדי לתקן דברים שקלקל הגזלן, ובמיוחד אם היה ''חצוף'' ונשבע לשקר שלא גזל, למרות שידע את האמת לאמיתה, הרי שיש ''להשקיע'' על מנת שיוכל לתקן את המעוות. עליו לנסוע למרחקים, לא להתעצל, לא לחסוך כל מאמץ כדי לחזור בתשובה, וכדי לרצות את הגזלן על העוול שביצע כנגדו. מסר זה נוגע מאוד לימים אלו, ימי תשובה ורחמים של חודש אלול. הפנמת הנושא, כי תשובה אינה פעולה של מה בכך, של דיבור מן השפה ולחוץ, אלא השקעה נפשית וגופנית, לעיתים אף השקעה כלכלית, על מנת לתקן את דרכינו, תביא אותנו בסופו של דבר, לשוב באמת ובתמים, ולחזור ל"דרך ישרה" ולמסלול הנכון.  


תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר