סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

בבא קמא פח-צד

 

הפעם יתמקד החידון בנושא אחד החוזר על עצמו פעמים רבות ברצף קצר: "הא מילתא דאמרי אינשי": פתגמים הלקוחים ברובם מעולם הריאליה, החי והצומח.
הערה: בתשובות רבות מופיעים הפתגמים בתרגום העברי שלהם.

1. אילו הם הפתגמים הטומנים בחובם את הצמחים האלה: א. קוץ ב. כרוב ג. דקל ד. אילנות סרק?
2. אילו הם הפתגמים המכילים בקרבם את בעלי החיים האלה: א. חמור ב. ברווז ג. כלב ד. זרזיר ה. עורב?
3. איזהו הפתגם העשוי לדרבן אדם חולה להתפלל על חברו החולה?
4. "בהדי הוצא לקי כרבא" – האם זכורה לך אמרה חז"לית אחרת בנוגע לצדיקים, שאכן מביאה לידי ביטוי את הנמשל?
5. איזהו הפתגם המבטא את הרעיון שאין מזל לעני?
6. ארוחת בוקר מלאה מומלצת כיום על ידי גדולי המבינים בדבר. איזה הוא הפתגם החז"לי המבטא רעיון זה?
7. היודע לקבל דברי ביקורת עליו נאמר: "חברך מכנה אותך בכינוי 'חמור', שים... ..... ......".
8. הפתגם "דבר מגונה שיש בך הקדם ואמור אותו אתה" (צ"ב: בשליש העליון) מטיף בעיקר ל:
א. שנאת הרוע ב. העדפת הטוב על הרע ג. ביקורת עצמית ד. שום תשובה מהנ"ל אינה נכונה.
9. איזו היא הדמות המקראית המשמשת בגמרא בבואה לברווז ההולך כפוף, בעוד שעיניו נשואות למרחקים?
10. עשו וישמעאל, יפתח ואנשים ריקים, "כל עוף למינו ישכון": שלושת הללו משמשים הדגמה לשני פתגמים שתוכנם שאול – בהתאמה – מעולם הצומח ומעולם החי. קיים בעצמך פעמיים את "ונשמע פתגם"!
11. כולנו יודעים, שמשה לא היכה את האדמה טרם מכת כינים, מכיוון שהיא כיסתה את המצרי שהרג, ובכך הצילה אותו מיד פרעה, ועל זאת הוא הכיר טובה (שמות ח',י"ב). בהתנהגות זו הוא הביא לידי ביטוי את הפתגם:"................................................................................................................................".
 

תשובות

1. א. "בהדי הוצא (=קוץ) לקי כרבא", צ"ב. 11 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. "בהדי הוצא לקי כרבא" (= כרוב), כנ"ל.
ג. "מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי", צ"ב: 10 מתחת להתרחבות.
ד. "מטייל ואזיל דיקלא בישא גבי קינא דשרכי" (רש"י: "...בצד אילן סרק"), כנ"ל.

2. א. "חברך קורך חמור שים על גבך אוכף", צ"ב: ברבע העליון.
ב. "כפוף והולך הברווז ועיניו נשואות" (למרחקים), צ"ב: 6 לפני ההתרחבות.
ג. "כלב ברעבונו גללים בולע", צ"ב: 8 מתחת להתרחבות.
ד. לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו", צ"ב: 12 למטה.

3. "כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה", צ"ב. מתחת לאמצע.
4. "מאחר שנתנה רשות למשחית לחבל שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע", שמות י"ב, כ"ב, ד"ה ואתם לא תצאו וגו'.
5. "בתר עניא אזלא עניותא", צ"ב. 3 למטה.
6. "שישים אנשים רצים ואינם משיגים את האדם שאכל בבוקר", צ"ב: 4 למעלה.
7. "... על גבך אוכף", צ"ב: ברבע העליון.
8. ג – ביקורת עצמית.
9. אביגיל, צ"ב: 5 לפני ההתרחבות. (ראה רש"י למקום).
10. "מטייל והולך דקל רע אצל אילנות סרק" (צ"ב: 10 מתחת להתרחבות), ו "לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו", שם, 12 למטה.
11. "בור ששתית ממנו לא תזרוק בו אבן", צ"ב: 8 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר