סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"כתוב בתורה... ותנינא בברייתא"?

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא צב ע"ב

 

אמר ליה: דבר זה כתוב בתורה,
שנוי בנביאים,
ומשולש בכתובים,
ותנן במתניתין,
ותנינא בברייתא.
כתוב בתורה, דכתיב: +בראשית כ"ח+ וילך עשו אל ישמעאל,
שנוי בנביאים, דכתיב: +שופטים י"א+ ויתלקטו אל יפתח אנשים רקים ויהיו עמו;
ומשולש בכתובים, דכתיב: +בן סירא י"ג+ כל עוף למינו ישכון ובני אדם לדומה לו;
תנן במתני': כל המחובר לטמא - טמא,
כל המחובר לטהור - טהור;
ותנינא בברייתא, רבי אליעזר אומר: לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו.

1.
הביטוי "כתוב בתורה שנוי בנביאים ומשולש בכתובים" - 2 מופעים [סוגיות] בש"ס.

2.
הביטוי בסוגייתנו - "דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, ומשולש בכתובים, ותנן במתניתין, ותנינא בברייתא" - מופע יחידאי בש"ס.

3.
אמנם יש סוגיות עם תכנים דומים אבל לא בלשונות לעיל.

3.
של"ה - כללי התלמוד (יג) כלל לשונות סוגיות:

ראיות ממקרא וממשנה.
ומביא הראיה באחרונה מהמשנה, וקשיא, דהוי ליה להביא ראיה מהפסוק באחרונה, הואיל והיא ראיה יותר חזקה.

הוא מקשה, שהוכחה מפסוק חשובה יותר מהוכחה ממשנה וצריכה להיות מוזכרת אחרונה ולא ראשונה.

3.1
והוא עונה:

ויש לומר שכן מצינו דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ושנוי במשנה.

נראה לי, שהוא לא ממש מיישב את שאלתו לעיל בסעיף 3 אלא רק מציין [כנראה שהוא רומז לסוגייתנו] ש"מקובל" להזכיר כך.

4.
ונראה לי לומר [חידוש]: סוגייתנו עוסקת בנושא רעיוני - "רשע בוחר לו חברת רשעים" - כך מובא ב"שוטנשטיין", ראה שם.
ולפי זה סוגייתנו רוצה ללמדנו, שתכונה זו מתקיימת לכל אורך הדורות, וגם מקבלת "חיזוק" הלכתי מכל חלקי התורה שבכתב ומהתורה שבעל פה - תורה; נביאים; כתובים; משנה וברייתא.

5.
ונראה לי שכל אחד מהמקורות הנ"ל מוסיף רעיון לקודמו. וצ"ע.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר