סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"מסייע ליה..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא צא ע"א

 

אמר מר: אמדוהו והבריא - נותנין לו כל מה שאמדוהו.
מסייע ליה לרבא,
דאמר רבא: האי מאן דאמדוהו לכולי יומא, ואיתפח לפלגא דיומא וקא עביד עבידתא - יהבינן ליה דכולי יומא, מן שמיא הוא דרחמי עליה.

1.

מדוע הגמרא משתמשת בביטוי "מסייע" ולא בביטוי "תניא נמי הכי".

2.
תשובה א: כשאין מחלוקת בין אמוראים ומובא דעת אמורא יחיד בלבד, וגם מוצאים הוכחה לדברי האמורא, מתאים הביטוי "מסייע..."
ואילו כשיש מחלוקת אמוראים בדין מסויים, והגמרא רוצה להביא הוכחה מברייתא לאחד מההאמוראים, אזי הביטוי הוא: "תניא כוותיה"

3.
תשובה ב: הבדל נוסף הוא: הביטוי "תניא נמי הכי" מובא תמיד אחרי דיון בדברי אמוראים, ואילו הביטוי "מסייע" - כבסוגייתנו - מובא לפני דיון בדברי האמורא.

4.
תשובה ג - "חידוש": בסוגייתנו - בדברי רבא מובא למעשה הנימוק לדין של הברייתא. וזה פירוש חדש ל"מסייע" - שהסיוע הוא למעשה לבריירתא בכך, שהאמורא - רבא - מנמק את דברי הברייתא, ושונה מאד ממשמעות הביטוי "תניא נמי הכי".תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר