סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

חבורה / רפי זברגר

בבא קמא דף ע"א

 

הרקע

למדנו במשנה בדף הקודם מספר הלכות :
1. גנב ומכר בשבת – חייב לשלם ארבעה וחמשה, כיוון שלא מתחייב מיתה על מכירה בשבת. [המשנה לא כתב ''גנב וטבח בשבת'' מכיוון שבמקרה זה באמת יהיה פטור מתשלומים, כיוון שחייב מיתה על איסור שבת, ויש לנו כלל ''קים ליה בדרבה מיניה" – יש לתת את העונש החמור בלבד, ואם חייב מיתה, אינו חייב גם לשלם תשלומים.]
2. גנב ומכר לעבודה זרה – חייב בתשלומי ארבעה וחמשה, מאותה סיבה: אינו מתחייב מיתה על מכירה לעבודה זרה.
3. גנב וטבח ביום הכיפורים – גם כן חייב בתשלומים, כיוון שהעובר על איסור ביום כיפור, חייב ''כרת'' (מיתה בידי שמים), אך לא חייב מיתה בידי אדם, לכן ניתן לקבל עונש כרת וגם לשלם תשלומים. 
 

הנושא

שואלת הגמרא על המקרה השלישי לעיל: אמנם לא חייב מיתה (בידי אדם, ''רק'' בידי שמים), אך בכל אופן חייב מלקות, משום שעבר על איסור לאו, וכל העובר על איסור לאו לוקה [מקסימום שלושים ותשע מלקות].
עונה הגמרא: משנתנו היא לשיטת רבי מאיר, הסובר כי ניתן ללקות ולשלם יחדיו.
ממשיכה הגמרא ומקשה: אם משנתנו לפי שיטת רבי מאיר, מדוע לא מוזכר גם מקרה של ''טבח בשבת'' במשנה, שגם במקרה זה היה צריך להיות חייב בתשלומים ביחד עם עונש מיתה?
עונה הגמרא: אולי רבי מאיר סובר שניתן לחייב תשלומים ביחד עם מלקות, אך לא ביחד עם עונש מיתה!
דוחה הגמרא: ומביאה ברייתא בה כתוב כי רבי מאיר מחייב בתשלומים, גם במקרה שגנב וטבח בשבת.
עונה הגמרא: באמת, הברייתא "לא ניתנת להבנה רגילה''. שכן, אמרו מספר חכמים וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן, שהברייתא מדברת במקרה והגנב ביקש מאדם אחר לטבוח עבורו, והאדם השני מתחייב מיתה, לכן הגנב יכול להתחייב בתשלומים.
 

מהו המסר?

הגמרא משתמשת במונח "חבורה" משמו של רבי יוחנן. חבורה כזו, נשארה ללמוד דרך קבע בבית המדרש של רבי יוחנן, והייתה מאוד מגובשת בתוכה.
חבורה באופן כללי, הינה קבוצה של אנשים מגובשים, הפועלים ועושים דברים משותפים באחדות המטרה. יש לשאוף כי כל אחד מאיתנו, ויותר חשוב, כל אחד מילדינו, ''ימצא את החבורה המתאימה'' לו. שתהיה "חבורה חיובית'', איכותית ותורמת לחברה. נשאף לחבר אליה חברים נוספים שכל מטרתם עשייה חיובית וטובה.


תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר