סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביטויים מיוחדים

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא סו ע"א-ע"ב

 

... לימא, תיהוי תיובתא דרב, דאמר רב: קרן - כעין שגנב משלם...מדרבנן.

2.1

לימא, תיהוי תיובתא דרב, דאמר רב: קרן - כעין שגנב משלם...

הביטוי "תיובתא דרב" בלי תשובה מופיע בש"ס רק פעם אחת. ואותו ביטוי כשאחריו מופיעה תשובה מופיע כ – 10 פעמים (כולל כפולות). מופיע גם הביטוי "תיובתא דרב ושמואל" כמה פעמים בודדות ותמיד מופיעה אחריו תשובה.

ופעם אחת מופיע "תיובתיה דרב", והתשובה היא "רב תנא הוא ופליג".

2.2

אמר רבה: שינוי קונה כתיבא ותנינא;

"כתיבא ותנינא" - מופע יחידאי בש"ס.

2.3

יאוש - אמרי רבנן דניקני,
מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן;

"אי דאורייתא אי דרבנן" - 3 מופעים בש"ס - ב 2 סוגיות.

2.4

אלא אמר רבא: האי מילתא קשי בה רבה לרב יוסף עשרין ותרתין שנין, ולא איפרקה עד דיתיב רב יוסף ברישא ופרקה:
שינוי השם כשינוי מעשה דמי,

הסבר מעניין:
ברית שלום בראשית פרשת מקץ:

... וכיון שכן יבואר בטוב טעם ודעת מה שאמרו בגמרא כל עשרין ותרתין שנין קשי בה רבה אי אמרינן שינוי השם כשינוי מעשה דמי או לא, משום דלא ידעו למצוא ראיה דשינוי השם יהיה דומה לשינוי מעשה, דמנא לן לומר דשמא גרים,
אבל בתר עשרין ותרתין שנין דמלך רב יוסף, וידע הוא שעליו נאמר ורב תבואות בכוח שור, שהוא דוגמת יוסף הצדיק, דמה שאירע לזה אירע לזה, שהרי מלכות יוסף שראה בחלום לא נתקיים עד אחר עשרין ותרתין שנין, כך מלכות רב יוסף שאמרו לו כלדאי לא נתקיים עד אחר עשרין ותרתין שנין, אז ראה והבין דשמא גרים, לכך מפשיט פשיטא ליה דשינוי השם כשינוי מעשה דמי, שהרי עכשיו הוא רואה דשמא גרים ליה ודוק היטב.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר