סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

עבריין סדרתי / רפי זברגר

בבא קמא דף ס"ה 

 

הרקע

בתחילת הדף הובאו דברי רב: קרן כעין שגנב, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה – כשעת העמדה בדין
דינו של רב עוסק בקביעת הערך, על פיו משלם הגנב את תשלומיו. כזכור, לגנב יש שלוש אפשרויות לתשלום:
קרן – רק את שווי הגניבה.
כפל – אם גנב או מכר את הגניבה ובאו עדים והעידו על גניבתו – משלם פי שנים (כפל).
אם שחט או מכר את השור או השה הנגנבים – משלם פי ארבעה (שה) או פי חמשה (שור). 
אומר רב: את ערך ה"קרן" בו כל גנב מתחייב, יש לייחס לזמן הגניבה. לדוגמא, אם ערך השור עלה מזמן הגניבה עד השעה בו עמד לדין, משלם את ערך השור כזמן הגניבה. בדיני כפל וארבעה וחמישה מייחסים את הערך לזמן עמידה לדין, ובדוגמא לעיל, נכפיל (פי שנים או פי ארבעה וחמישה) את ערך השור כזמן העמדה לדין.
 

הנושא

הגמרא הביאה את דברי רבי חנינא לסייע ולחזק את דברי רב: בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון, ונשבע והודה ובאו עדים [שהעידו על גניבתו]. עתה מפורט עיתוי בואם של העדים: אם עד שלא באו העדים הודה [הודה לפני עדותם] – משלם קרן, חומש ואשם [מכיוון שאדם המודה על גניבתו אינו משלם כפל, רק את הקרן [סכום הגניבה] מוסיפים לכך חמישית, וחייבים להביא קרבן אשם גזלות] ואם משבאו עדים הודה [הודה לאחר בואם של העדים] – משלם תשלומי כפל ואשם [ההודעה כבר לא פותרת אותו מתשלום כפל] וחומשו עולה לו בכפילו [ את חיוב החמישית אינו צריך לשלם, כיוון שתשלום הכפל ''טמון'' כבר תשלום החמישית]
הגמרא מנסה להבין באיזה מצב יקרה ש: וחומשו עולה לו בכפילו . הגמרא מבינה שכל סכום הכפל שווה בערך לחמישית הקרן (רש''י). הגמרא מעמידה את דברי רבי חנינא, כאשר ערך הקרן בשעת הגניבה עמד על ארבעה זוזים, ובשעת העמדה בדין על זוז אחד. לפי דברי רב לעיל, במצב כזה ערך החמישית על פי זמן הגניבה שווה זוז אחד [חמישית מחושב לפי ''מלבר" 1/4+1 – לא נאריך בכך במאמר זה], שווה לערך הכפל (בלי הקרן, רק הכפל) בזמן העמדה בדין, שזה גם זוז אחד. 
בסופו של דיון דוחים את ההוכחה על פי דברי רבא אשר העמיד את המקרה כשערך הקרן בזמן הגניבה וגם בזמן העמדה בדין לא השתנה ועומד על ארבעה זוזים. ואז תשלום הכפל הוא ארבעה זוז (בלי הקרן, רק הכפל). ותשלום חמישית אחת היא זוז. 
שואלת הגמרא: אם כן, חמישית אינה שווה בערכה לתשלום הכפל?
עונה הגמרא: מדובר בגנב שנשבע [לשקר] וחזר ונשבע חמש פעמים, ומתחייב חמישית על כל שבועה ושבועה. 
 

מהו המסר?

למרות שהשבועה לשקר החוזרת ונשנית חמש פעמים, עוסקת באותו מעשה עבירה, באותה גניבה - האדם הנשבע מספר פעמים, מתחייב על כל שבועה ושבועה. כלומר, אדם החוזר על מעשה עבירה שלו, אפילו שמדובר ממש באותו מעשה – מחשיבים זאת כאילו עשה את מעשה העבירה כל פעם מחדש.
ניתן ללמוד גם על מעשים אחרים. לדוגמא: אם אדם מעליב את חבירו הרי שעבר עבירה חמורה מאוד. אך אם חוזר על אותו מעשה, מספר פעמים, למרות שמדובר באותם אנשים, באותם העלבות, הרי שעושה העבירה נענש על כל פעם מחדש.
יש להיזהר מאוד שלא להעליב אף אדם. גם הורה לילדיו, מורה לתלמידיו מחויב בכך. צריך לשים לב היטב, כאשר גוערים בילד מדין חינוך [זו אכן מחויבות של ההורים והמורים], שלא ''להיסחף'' ולהעליב אותו תוך כדי הגערה.
בוודאי שלא לחזור ולהעליב, שכן, אדם מחויב על כל מעשה ומעשה בפני עצמו.


תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר