סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


במאי קמיפלגי? בברירה

בבא קמא נא ע"ב

 

"המדלה מים מן הבור, ובא חבירו ואמר לו הנח לי ואני אדלה מים, כיון שהניחו משתמש - פטור; רבי אליעזר בן יעקב אומר: משימסור לו דליו. במאי קמיפלגי? רבי אליעזר בן יעקב סבר: יש ברירה, האי מדידיה קא ממלא והאי מדידיה קא ממלא; ורבנן סברי: אין ברירה. אמר רבינא: ואזדו לטעמייהו, דתנן: השותפין שנדרו הנאה זה מזה - אסורין ליכנס לחצר, ר"א בן יעקב אומר: זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו. במאי קמיפלגי? רבי אליעזר בן יעקב סבר: יש ברירה, האי לדנפשיה עייל והאי לדנפשיה עייל; ורבנן סברי: אין ברירה".

כיצד תלוי ההבדל שבין הניחו משתמש לבין מסירת הדלי בדין ברירה?

אלא שלרבנן תמיד שותפים שניהם בבור, ולכן חייבים שניהם בנזקיו. ורק המשתמש בבור הפתוח אינו רוצה שחבירו יכסהו אז, ולכן מקבל הוא על עצמו לבדו את אחריות הכיסוי והשמירה כדין כל שומר. ואילו לרבי אליעזר בן יעקב די במעשה כלשהו הקובע שעתה בא זמנו של זה, והוא נעשה באותה עת לבעלים יחידים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר