סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

בהמה לומדת / רפי זברגר

בבא קמא דף נ"ח 

הרקע

למדנו במשנה בתחילת הפרק, בין היתר את הדין הבא: נפלה לגינה ונהנית – משלמת מה שנהנית. מדובר בבהמה אשר ''נפלה'' לגינה, או מרשות הרבים שהייתה גבוהה יותר מהחצר אליה נפלה, או מגג בית הסמוך לגינה.
במקרה כזה, קובעת המשנה, שאין לשלם את הנזקים, רק את עלות האוכל שנהנתה.
.  

הנושא

רב כהנא סייג את הדין של המשנה ואמר: לא שנו אלא באותה ערוגה, אבל מערוגה לערוגה – משלמת מה שהזיקה. כלומר, אם הבהמה נפלה לערוגה אחת, ואכלה שם – אז משלמת מה שנהנית בלבד, כיוון שהנפילה הייתה באונס, אבל אם עברה מערוגה זו לערוגה סמוכה אליה – צריכה לשלם כבר את כל הנזק. 
רבי יוחנן חולק על רב כהנא וסובר ש: אפילו מערוגה לערוגה, ואפילו כל היום כולו, שתצא ותחזור לדעת. לדעתו של רבי יוחנן, בעל הבהמה משלם רק מה שנהנית הבהמה, אפילו אם עברה מספר ערוגות באותו יום.
כנראה מחשיב זאת רבי יוחנן ל''אותו מעשה'', ולכן משלמת רק עבור ההנאה ולא על הנזקים. אבל אם יצאה ''לדעת'' הבעלים (הם ידעו על עובדה זו) וגם חזרה ''לדעתם'' – במקרה כזה מתחייב בעל הבהמה גם בנזקים. 
רב פפא מתייחס לסוף דברי רבי יוחנן, המחייב יציאה וחזרה לדעתו של בעל הבהמה, ואומר: לא תימא עד שתצא לדעת ותחזור לדעת, אלא כיוון שיצתה לדעת, אף על פי שלא חזרה לדעת. כלומר רב פפא אומר, שאין צורך שהבעלים ידעו על חזרה, מספיק שהם ידעו על יציאה – כבר אז מתחייב בעל הבהמה בנזקים. 
רב פפא מסביר את טעמו, על פי עקרונות ''פסיכולוגית הבהמה'' המתוארים במילים: כיון דילפא – כל אימת דמשתמטא, להתם רהטא. כלומר, ברגע שהבהמה יצאה ממקום מסוים, היא תחזור לאותו מקום מאוחר יותר, ולכן, אפילו אם בעל הבהמה אינו מודע על חזרתה, הרי זה ''כאילו שהוא כן מודע'' כיוון שהבהמה תחזור למקומה הקודם. 
 

מהו המסר?

למדנו היום כי הבהמה ''לומדת'' את דרכה, ואם היא יצאה ממקום מסוים, הרי שהיא תחזור לאותו מקום ממנו יצאה. 
''עיקרון הלמידה'' הזה שייך כמובן גם בבני אדם, וביתר שאת. כלומר, הרגלים שאדם מורגל עליהם, הרי הוא עושה אותם כמעט ''באופן אוטומטי'' ללא השקעת מחשבה מיותרת. 
כדאי מאוד להשתמש ב''עיקרון למידה'' זה, ולהרגיל את ילדינו למעשים והנהגות טובות, כך שכמעט ''באופן אוטומטי'' ילכו בדרך טובה, ויעשו מעשים טובים מכוח טבעם ומנהגם. 
 תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר