סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

שנוייא דחיקא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא מג ע"א

 

אמר ליה: יכילנא לשנויי לך רישא דמים, וסיפא קנס, 
מיהו שנוייא דחיקא לא משנינא לך, אידי ואידי דמים,
מיהו בן חורין דמשלם כופר ע"פ עצמו,  

1.

מסוגייתנו משמע בפשטות - מדברי רבה לאביי - שההעמדת רישא וסיפא באוקימתות שונות מוגדר כ"שינוייא דחיקא".

1.1

וכנראה שהוא סובר שההעמדת ריש וסיפא במשנה בשיטות שונות לא מוגדר כשינוייא דחיקא [לא קשור לסוגייתנו].

2.

ראה מה שכתבנו על מסכת קידושין דף סג בעניין פתרון עקרוני לסתירה בין רישא לסיפא במשנה /"רישא וסיפא" /

3.

יכילנא לשנויי לך - 3 מופעים בש"ס. בשני עניינים
שנוייא דחיקא - 2 מופעים בש"ס

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר