סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"אמר רבי... משום..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא ל ע"א

 

אלא, לעולם רבי יוחנן אמר חייב.
ומדרבי יוחנן אמר חייב, ר"א אמר פטור,
והאמר ר"א משום רבי ישמעאל כו'!
לא קשיא:
הא דידיה, הא דרביה. 

1.

כשיש סתירה בין שני מקורות תנאיים אודות דברי אותו תנא, אחת האפשרוית לתרץ: "תרי תנאי אליבא ד...", כלומר כל מקור נאמר על ידי תנא אחר בשמו של התנא המוזכר בשמו.

2.

וכאשר מדובר שחכם [תנא] אמר משום חכם [תנא] אחר, כמו בסוגייתנו "אמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל" וזה סותר את דברי רבי אלעזר במקום אחר, אזי התרוץ הפשוט הוא – כמו בסוגייתנו – "הא דידה, הא דרביה", כלומר, כשנאמר: "... משום רבי ישמעאל" הכוונה היא שרבי אלעזר רק מצטט את רבי ישמעאל, אבל אינו מסכים עימו.

3.

רבי אלעזר - חברו של רבי יוחנן - חי כמה דורות אחרי רבי ישמעאל [רבי ישמעאל> רבי עקיבא> רבי יוסי > רבי יהודה הנשיא > רבי אלעזר], ולכן מובן, שהניסוח "משום רבי ישמעאל " – הכוונה היא שרבי אלעזר לא שמע ממנו ישירות, ולפי המשתמע בסוגייתנו ייתכן שהכוונה שבדרך כלל המשמעות הנוספת של הביטוי "משום..." היא שלא מחייב שהחכם – בסוגייתנו – רבי אלעזר – מסכים עם החכם המצוטט - בסוגייתנו – רבי ישמעאל.

4.

או שמא הכוונה היא הפוכה - תמיד משמעות הביטוי "משום..." שהוא כן מסכים עימו, אלא רק במקרה מיוחד - כשהגמרא קובעת במפורש - כבסוגייתנו, כחריג - שהוא לא מסכים עימו.

5.

הערה: את הקביעה של "הא דידיה הא דרביה" הגמרא לא קובעת על סמך ידיעה שעברה במסורת, אלא על סמך הצורך ליישב את שיטת רבי אלעזר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר