סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"


"היה מגרר ויוצא פטור שאיסור שבת וגניבה באין כאחד"
כשעם ישראל חוטאים חלילה - נענשים בעונש קל

 
ביאר הרשב"ם שהגונב בשבת פטור מן התשלומים, שכן העושה עבירה שמתחייב בה בשני חיובים 'קם ליה בדרבה מיניה' – נענש רק בעונש אחד ודיו בעונש החמור מבין שתי העבירות שעשה, ועונשו של חילול השבת חמור מעונש הגניבה. ועל פי יסוד זה ביאר ב"פנים יפות" (פרשת האזינו) את הפסוק (דברים לב, מג) "הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו", וכתב שכלל זה שהחוטא נענש רק בעונש אחד, נכון אך ורק לגבי עם ישראל, אבל אומות העולם החוטאות בחטא שעליו שני עונשים – נידונות בשניהם.

ולפיכך משבחות אומות העולם את ישראל ואומרות, 'הרנינו גוים עמו' – שבחו הגוים את ישראל, שכן אותנו דן הקב"ה באופן של 'כי דם עבדיו יקום' – שמתנקם בנו על ששפכנו את דם עבדיו, וגם 'ונקם ישיב לצריו' – שמחויבים אנו להשיב את הגזילה שחמסנו מעמו.

אך לא כך נוהג עם עמו ישראל, שלא די שאינו מענישם על חטאיהם בשני עונשים אלא אף כשמענישם בעונש אחד הרי זה העונש הקל שבין שניהם. וכדברי חז"ל (איכה רבה ד) ששפך חמתו על העצים והאבנים ולא עשה כליה בבניו. והיינו 'וכיפר אדמתו עמו' – על ידי חורבן אדמתו ונחלתו כיפר את עוון עמו ולא דנם לכליה אלא הסתפק בעונש הקל, ועל כך ראויים ישראל לשבח על חביבותם הגדולה לפני המקום.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר