סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


רב חסדא סבא

גיטין עט ע"א


"אמר רב חסדא: רשויות חלוקות בגיטין. אמר ליה רמי בר חמא לרבא: מנא ליה לסבא הא?".

רמי בר חמא לא היה קורא לרב חסדא בשמו, שכן אמרו במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי: (יח, ו; וכן במדרש תהלים ז, ד; והובא בבית יוסף יורה דעה רמ, כד (ב) בשם הארחות חיים)
"וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום. אין אנו יודעין מי נשתחוה למי ומי נישק למי, מי שמענו שקרוי איש לא משה? כענין שנאמר והאיש משה עניו מאד (במדבר יב, ג). הא לא נשתחוה ולא נישק אלא משה ליתרו. מיכאן אמרו לעולם יהא אדם נוהג כבוד בחמיו. וכן דוד אומר לשאול ואבי ראה גם ראה (ש"ב כד, יא) מלמד שהיה נוהג בו כבוד ככבוד אביו".
ואמרו במסכת קידושין דף לא ע"ב: "משנה שם אביו" – שאינו קורה לו בשמו. וכך נהג רמי בר חמא גם ברב חסדא שהיה חמיו, כמו שאמרו במסכת ברכות דף מד ע"א.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר