סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו  

 

קם מאה אווזי בזוזא – אווז הבית

 

"רב הונא בטיל זמרא, קם מאה אווזי בזוזא ומאה סאה חיטי בזוזא ולא איבעי. אתא רב חסדא זלזיל ביה, איבעאי אווזא בזוזא ולא משתכח" (סוטה, מח ע"א).

פירוש: רַב הוּנָא בָּטֵיל זִמְרָא [ביטל את מיני הזמר] ובאה ברכה לכל, קָם [עמד] מחיר מֵאָה אַוְוזֵי בְּזוּזָא [אווזים בדינר] וּמֵאָה סְאָה חִיטֵּי [חיטים] בְּזוּזָא [בדינר] וְלֹא אִיבָּעֵי [היה להם ביקוש] אפילו במחיר כה זול, משום שהיה השפע מרובה. אֲתָא [בא] רַב חִסְדָּא לאחר מכן זַלְזֵיל בֵּיהּ [זילזל בו] באיסור זה, וכתוצאה מכך אִיבָּעֵאי אַוְוזָא בְּזוּזָא [נצטרכו אווז אחד בדינר אחד] וְלֹא מִשְׁתַּכַּח [נמצא] (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: אווז הבית   שם באנגלית: Domestic goose    שם מדעי: Anser anser domesticus

שם נרדף במקורות: ברבורים? קאקי        שם בשפות אחרות: ערבית - אוּז (إوز)

הנושא המרכזי: האווזים כרמז לזימרה 


המהרש"א (חידושי אגדות, שם) דן בשאלה מדוע מחיר האווזים היווה מדד לשכר ועונש על השמעת קולות זמר:

"ביטל זמרא קם ק' אווזי בזוזא כו'. יש לכוון בזה על פי מה שכתוב בפרק הרואה, הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנאמר חכמות בחוץ תרונה, כי האווז הוא הקולני בעופות טהורים, ולזה המבטל זמר האיסור זוכה לרינון החכמה ומביא הברכה במין האווז הרומז ע"ז ובהיפך כי זלזל ביה כו' וק"ל".

בהסברו מתייחס המהרש"א לקולניות של האווז. ייתכן והדבר היה ידוע לו מהכרות עם עוף זה אך ניתן ללמוד על התנהגות זו גם מהגמרא בכתובות (כז ע"א): "אמר רב יהודה אמר שמואל: כשמשמרות רואות זו את זו. אי אפשר דלא ניימא פורתא! אמר רבי לוי: כגון דמהדר לה למתא שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא"(1) (כתובות, כז ע"א). האמורא לוי מתאר אמצעים שבעזרתם ניתן היה להבטיח שחיילים מצבא כובש לא יחדרו לעיר מבלי שניתן יהיה לזהות את כניסתם(2). ברשימת האמצעים מופיעים שני מיני בעלי חיים והם כלבים ואווזים שעל פי רש"י נועדו להתריע על התקרבות זרים: "דמהדר למתא כו' - שמו סביבות העיר שלשלות ברזל שישמיעו קול בהכשל איש רץ עליהם, וכלבים ואווזים זועקין. וגווזא - מקלות וקיסמין להכשל בהן". בעוד שמקומם של הכלבים בשמירה ידוע היטב הרי שעובדת השימוש באווזים כ"כלבי שמירה" צפויה הרבה פחות. מסתבר שגם היום משתמשים באווזים כאמצעי להרתעה והתרעה מפני חדירת זרים וייתכן שיעילותם אינה נופלת ואולי אף עולה על כלבי שמירה. מעדויות של מבקרים בשכונת בוורלי הילס (Beverly Hills) בעיר הוליווד שבקליפורניה ניתן ללמוד שאמנם אין בה כלבי שמירה רבים אלא להקות של מספר אווזים. אווזים אלו רצים ליד חומות הוילות ומתנפלים על זרים המתקרבים אליו בקריאות מחרישות אוזניים, חבטות כנפיים ונקירות.

יעילותם של האווזים כמתריעים מפני פולש מתועדת באירוע היסטורי שהתרחש בשנת 390 לפניה"ס ובו מסופר על כך ששני אווזים הזעיקו את אנשי רומא מפני התקפה של הגאלים ובכך הצילו את העיר מהרס. הכותב מארק סילבר (Marc Silver) מדווח בכתב העת נשיונל ג'אוגרפיק (National Geographic) שהתפרסם ביולי 2013 על כך שהמשטרה באזורים כפריים במחוז סין-ג'יאנג (Xinjiang) בסין כבר אינה מציבה כלבים לשמור על תחנות המשטרה בלילה אלא דווקא אווזים. לאחרונה היה ניסיון לפרוץ לתחנת משטרה זו ולקחת אופנוע שהוחרם על ידי שוטרים. אווזי השמירה הקימו קול זעקה והעירו את השוטרים הישנים. מספרים שיש המשתמשים באווזים לשמירה על להקות תרנגולות "חופש". באירופה נעזרים באווזים על מנת לשמור על מחסני וויסקי ואתרים צבאיים רגישים.

מקובל לטעון שהאווז הוא חית השמירה הטובה ביותר הקיימת. יש להם חוש שמיעה מעולה, ובדומה לכל (כמעט) העופות ראייתם טובה אף משל האדם הן למרחק והן מקרוב. בניגוד לאדם שבעיניו יש שלושה סוגים של חיישני צבע המגבשים יחד את התמונה המתקבלת במוח הרי שלעופות יש חיישן רביעי - על-סגול. הטווח של אורכי הגל שהם קולטים רחב בהרבה משלנו, התמונה חדה יותר והם קולטים פרטים קטנים יותר, בהם גם תנועה. הם טריטוריאליים באופן קיצוני ואין אפשרות לשחד אותם במזון כמו את הכלבים. השלכת מזון גורמת להם, בדרך כלל, להיות קולניים אף יותר מבלי שניתן להשתיק אותם. יתרון נוסף שיש לאווזים והוא חוסר האפשרות להרעיל אותם בעזרת פתיון כפי שהדבר נעשה ביחס לכלבים. ראיית האווזים בלילה חלשה (בניגוד לשמיעתם) ולכן אינם עטים על פתיון הנזרק אליהם. יתר על כן, בניגוד לכלבים הרי שהאווזים חיים בלהקות כך שגם אם פרט אחד או יותר מתים השאר עשויים להגיב לפלישה.
   
 


(1) פירוש: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מדובר פה כְּשֶׁמִּשְׁמָרוֹת רוֹאוֹת זוֹ אֶת זוֹ ואין מניחים לחיילים לשלול ולבוז את העיר. ומקשים: גם כך הלא אִי אֶפְשָׁר שלא נָיְימָא פּוּרְתָּא [ינמנמו קצת] השומרים, ואחדים מהחיילים ייכנסו לעיר! אָמַר ר' לֵוִי: מדובר שעשו שמירה מיוחדת לעיר, כְּגוֹן דְּמַהֲדַר לָהּ לְמָתָא שׁוֹשִׁילְתָּא וְכַלְבָּא וְגַוְוזָא וְאַוְוזָא [שמסבבים את העיר בשלשלאות וכלבים וענפים ואווזים למכשול, לשמירה] ובגלל כך אין אדם יכול להכנס בלי רשות.
(2) לשיטת תוס' במקום האמצעים מבטיחים שאף אשה לא נמלטה מהעיר מבלי שהדבר הורגש.

 

 

רשימת מקורות:

ויקיפדיה (ערך "אווז").

לעיון נוסף:

קטע וידאו המתאר את תוצאות התקפת אווז על דייג ביש מזל. לחץ כאן.
 

ב"פורטל הדף היומי":

האווזים על תקן כ"כלבי שמירה" – "שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא" (כתובות, כז ע"א).

מהם "קאקי חיורי"? – "קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי" (כתובות, פה ע"א).

מבנה רגל אווז – "שמא רגליה נאות? רחבות כשל אווזא" (נדרים, סו ע"ב).

א. תאור כללי ב. דישה בעזרת אווזים – "דש באווזין ותרנגולין לרבי יוסי ברבי יהודה מאי" (סנהדרין, נט ע"ב).

עיני האווז ו"פרסותיו" – "עיניו גדולות כשל עגל או קטנות כשל אווז" (בכורות, מד ע"א).  
 
 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר