סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 947

"אפשר בת מאה ושלושים שנה היא וקרי לה בת דא"ר חמא בר' חנינא זו יוכבד"

סוטה יב ע"א


ופרש"י, "זו יוכבד שהשלימה מנינן בכניסתן לעיר". כלומר, שהיתה השבעים במנין היורדים למצרים. וצריך לדעת מדוע דווקא יוכבד היתה זו שהורתה לא במצרים ולידתה במצרים ודווקא היא השלימה את מנין השבעים. וכן צריך להבין למה הקב"ה סיבב כך שילדה את משה בגיל מאה ושלושים שזה נס גדול. והנראה בזה דהנה הענין שבנ"י ירדו בשבעים נפש למצרים הוא לתקן את חטא אדה"ר שכל הדורות המקולקלים נולדו כתוצאה מהעבירה שלו. והנה המספר שבעים הוא מרמז על כוחו של יעקב שהוא עמוד התורה. וכמ"ש שבעים פנים לתורה והם יכולים להכניע את שבעים השרים של אומות העולם [כן איתא בספה"ק]. ושמא זה מרומז בהא דאמרינן [עירובין ס"ה א'] "נכנס יין יצא סוד" שהוא שבעים בגימטריה, דיין הוא רמז לתורה כדאמרינן [עבודה זרה ל"ה א'] "עריבין עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה", ויעקב אבינו הוא כח התורה, וכשנכנס יין דהיינו תורה, יצא סוד שהוא רמז לאומות עולם וכמ"ש "על עמך יערימו סוד". ולכן יעקב אבינו ירד למצרים בשבעים נפש להכניע שבעים שרים וכנ"ל. והנה יוכבד היא המספר השבעים שהיא עתידה להוליד את משה ואהרן ומרים, שעמדו בראש העם והכניעו את הקליפה של מצרים, ושל תערובת העממין שהיו שם [וכמבאור בשלה"ק פרשיות שובבי"ם], ומה שהולידה בגיל מאה ושלושים הוא ג"כ כנגד הנ"ל שהרי אדה"ר ישב בתענית מאה ושלושים שנה ופירש מן האשה וכל אותו הזמן הוליד שדין ורוחין ולילין, כמבואר בסנהדרין פרק חלק, והם המזיקים שהביאו את החטאים לעולם וגרמו לכל הדורות שיהיו בעלי עבירות, וכיון שהתיקון לכל הנ"ל נמשך מיוכבד וכמשנ"ת לעיל לכן ילדה בגיל מאה ושלושים כנגד שנות הפרישות של אדה"ר ודו"ק.

והנה מה שהיה הורתה שלא במצרים ולידתה במצרים הוא כנ"ל, שהיא באה לתקן את מצרים ולכן נולדה במצרים, אמנם הורתה היתה בקדושה שלא במצרים אלא בדרך מא"י למצרים, להראות שבניה עתידים להוביל את הכלל ישראל בדרך ממצרים לארץ ישראל ובזכותם יצאו מצרים, לכן נולדה בין החומות להראות שהחומות האימתניים של מצרים לא יעמדו בפני בניה, שהרי אף עבד לא הצליח לצאת ממצרים, אמנם משה ואהרן הצליחו בס"ד להוציא את בנ"י מתוך החומות של מצרים וק"ל. יוכב"ד שוה שבעים בגימטריה. להראות שהיא היתה השבעים וכחה היה בזה שהיא ילדה את משה ואהרן ומרים שגאלו את עם ישראל ממצרים.

["האר עינינו"]

תגובות

  1. ו אב תשפ"ב 21:06 שאלה | יאיר

    יוכבד לא שווה שבעים בגימטריה

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר