סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"תני: ועוד..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נדרים פו ע"ב


אלא אמר רב אשי: שאני קונמות, דכי קדושת הגוף דמי, 
וכדרבא, דאמר רבא: הקדש, חמץ, ושחרור - מפקיעין מידי שעבוד. 
אי הכי, למה לי שמא יגרשנה? 
תני: ועוד, שמא יגרשנה

מבנה הסוגיה:

1.

אלא אמר רב אשי: שאני קונמות, דכי קדושת הגוף דמי,
וכדרבא, דאמר רבא: הקדש, חמץ, ושחרור - מפקיעין מידי שעבוד.

רב אשי מיישב באופן שונה את הסתירה שהגמרא העלתה בין שני פסיקותיו של שמואל - בדף הקודם.

2.

ושאר האמוראים בסוגיה לא הכירו את דברי רבא?

3.

מקשה הגמרא:

אי הכי, למה לי שמא יגרשנה?

הרי נימוקו של רבי יוחנן בן נורי במשנה עצמה היה בגלל "שמא יגרשנה" ולא הנימוק שאמר רב אשי!

4.

עונה הגמרא:

תני: ועוד, שמא יגרשנה.

גם אם ההסבר של רב אשי לא יתאים כי אולי חכמים חיזקו את שיעבוד הבעל - שיהיה כלוקח גמור ולא כמלוה - אזי תקפה הסיבה של "שמא יגרשנה" ולכן צריך להפר לה.

ראה בסוגיה המקבילה במסכת כתובות דף נט.

5.

יוצא שהתרוץ של רב אשי כלל לא נרמז בדברי רבי יוחנן בן נורי.

ובאמת הביטוי "תני ועוד" [דהיינו שיש "לגרוס" במשנה את הביטוי "ועוד"] הוא מופע יחידאי בש"ס [ומתאים ל"לשון נדרים משונה"].

5.1

האם רב אשי ידע שזו כוונת "רבי" במשנה, או אולי רב אשי - "עורך הגמרא" - רשאי היה לערוך ו"לתקן" גם את המשנה!!!

5.2

ומשמעות הביטוי "ועוד" בסוגייתנו הוא שהתרוץ הראשון - של רב אשי, וכאילו משובץ במשנה! - זקוק לתרוץ השני - שנאמר במפורש במשנה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר