סקר
מסכת ערכין לעומת זבחים-מנחות-חולין -בכורות:
הקלה משמעותית
קשה באותה מידה
יותר קשה!
לא יודע


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה

נדרים י ע"א

 
"חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת, לפי שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם".

בתחילת מסכת כריתות שנויים גם חייבי חטאת שאינם על חטאים של אכילה, וגם באותם חטאים אין החסידים נכשלים, שאם לא כן כבר היו מקריבין חטאת.
מכאן ראיה לדברי הרמב"ן במסכת חולין דף ז ע"א:
"ור"ת ז"ל היה אומר שאין אומרים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן אלא בדבר אכילה שגנאי הדבר כמו שאמרו בגיטין (ז' א') שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול האכילוהו ס"ד השתא בהמתן של צדיקים וכו', אבל באיסורין לא. ואין בטעם הזה לא טעם ולא ריח, ועוד דאמרינן בפ' [האשה] שנתארמלה (כ"ח ב') והעלו עבד לכהונה על פיו העלו ס"ד השתא בהמתן של צדיקים וכו' ".עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר