סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

נדרים ו-יב

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהחיל על עצמו עונש של הזולת ומדוע?
ב. המהווה מקור להנהגה להיות הראשון לעושים במקרה של יוזמה עצמית?
ג. הגוף המיטיב למגזר מסוים ומאידך גיסא מרע למגזר אחר?
ד. שהעיד על עצמו, שעשה מעשה מסוים פעם אחת בחייו בלבד?
 

2. השלם:

א. "אין....... מתיר עצמו מבית ה............".
ב. "כשם שאי אפשר ל... בלא..... כך אי אפשר ל....... בלא דברים בטלים".
ג. "האומר......... ואשנה פרק זה אשנה........... זו..... גדול נדר לאלהי ישראל".
ד. "כל היושב בתענית נקרא.......".
 

3. שונות:

א. מניין, שהיוזם יוזמה משותפת עם חברו, האחריות על היוזם רבה יותר?
ב. למי בענייננו יוחסו שתי תכונות שבהן בורך... דוד המלך?
ג. "חסידים הראשונים" – אליבא דרבי יהודה, כיצד הצליחו "להערים " על המערכת ולהביא קרבן חטאת, אף על פי שמעודם לא חטאו?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. כאשר מישהו מבני ביתו של מר זוטרא חסידא התחייב בשמתא, החיל אותה האחרון בראש ובראשונה על עצמו, ורק לאחר מכן על הזולת. לדעת התוספות בשם רבינו יצחק, הוא עשה כן לכפרה, כדי שלא ייענש על ששימת צורבא מדרבנן, ז: 2 למטה.
ב. הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא הדוגמה לכך בהתייצבו בבקעה לפני התייצבותו של יחזקאל שם, ח. בשליש התחתון.
ג. "...הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה", ח: בהתרחבות.
ד. "אמר (רבי) שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד", ט: בשליש העליון.

2. השלם:
א. "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין", ז: 3 למטה.
ב. "כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים", ח. שורה אחרונה.
ג. "האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל", ח. 5 למעלה.
ד. "כל היושב בתענית נקרא חוטא", י. 3 לפני המשנה.

3. שונות:
א. "האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים", ח. באמצע.
ב. לאותו "אדם אחד נזיר מן הדרום... שהוא יפה עינים וטוב רואי" (שמו"א ט"ז 12), ט: מתחת לשליש העליון.
ג. "מה היו עושין עומדין ומתנדבין נזירות למקום כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום", י. מתחת לרבע העליון.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.comתכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר