סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

והוציאוני מבית הספר

כתובות כו ע"א

 
"אמר רב יהודה אמר שמואל: מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו, ואמר: זכורני כשאני תינוק ומורכב על כתיפו של אבא, והוציאוני מבית הספר, והפשיטוני את כותנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב".

קשה, למה לצורך אכילת תרומה נצרכו לבטל את אותו תינוק של בית רבן מתלמוד תורתו, למה לא המתינו עד לאחר גמר תלמודו בבית הספר? הלא אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה במסכת שבת דף קיט ע"ב: "אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש"!

אלא שכתב הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה ב, ב: "ויושב ומלמדן כל היום כולו ומקצת מן הלילה כדי לחנכן ללמוד ביום ובלילה". דבריו הם ממדרש שמות רבה פרשת כי תשא פרשה מז: "התקינו חכמים שיהיו המשנין יושבין בבקר ובערב, לקיים מה שנאמר (יהושע א, ח) לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה וגו' [מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה]". והיות שצריך לטבול טרם שקיעה כדי לאכול בתרומה אחר הערב שמש, לא היתה ברירה אלא להוציאו מבית הספר בעוד רוב חבריו שוקדין עדין על תלמודם.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר