סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

כתובות יב-יח

 

שאלות:

1. מנין שכבוד החיים עדיף ע"פ המתים ?
2. 10 כהנים ופרש אחד מהם ובעל-הולד שתוקי. למה הכוונה 'שתוקי'?
3. מה הם : *אלמנת עיסה? **כלפי לייא ***קרונות (של צפורי) **** כוס של בשורה
4. היכן מצינו 'שתיקה כהודאה' ?
5. מנין ש'כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי'?
6. מהיכן לומדים דין ספק טומאה ברשות היחיד –טמא, רשות הרבים- טהור?
7. היכן מצינו שמעדיפים את טובת המלווה ?
8. האם מותר לעשות הכל כדי לחבב את הכלה בעיני בעלה?
9. תינוק שנמצא בעיר של מחצה על מחצה ישראלים ונכרים –נידון כישראל. לאיזה עניין?
10. לאיזה צורך מצינו שמבטלים תורה ?
11. 'לעולם תהא __ של אדם מעורבת עם הבריות'
12. היכן מצינו ש'חפפו' בחתונה את הראש ? 

תשובות

1. 'מעבירים (ממתינים עם שיירת) המת מלפני (שיירת) הכלה' – ושניהם נדחים לפני מלך ישראל.
2. משתקין אותו מדין כהונה שלא יעבדו ולא יאכל תרומה
3. *אלמנת ספק חלל. **לאן אתה פונה-הסברה היא הפוכה *** שיירות ועגלות (שעושים בה מסחר ברשות הרבים),מעיין,שוק (מקום הקרונות) **** כוס של תרומה –להודיע שהכלה בתולה
4. באדם שמכנים אותו שפסול ושותק (נחלקו בממזר, נתין עבד וחלל).
5. '9 שרצים וצפרדע'+ '9 ישראלים וכנעני בניהם' (דף טו.)
6. מדין סוטה (שנסתרת ברשות היחיד)
7. אם בא לטעון שאין כתובה/שטר חוב. משלם הלווה/הבעל וכותבים שובר (ולא יכול לטעון שלא רוצה לשמור/פוחד שהשובר יאבד–ויגבו ממנו שוב. 'עבד לווה לאיש מלווה').
8. מעבר לדיון שהלכה כבית הלל(שמותר לומר על כל כלה וכלה ש'נאה וחסודה'), אסור להסתכל על יופיה אשת איש-שבכך גורם לחתן לחבבה (ונראה לי שאסור גם בפנויה משום צניעות וכן לא לגרות את היצר).
9. ריש לקיש- לנזיקין. חידוש הוא ששורו (התם) נגח את שור ישראל ומשלם רק חצי נזק (חזקה שהוא ישראל). (לענין אבידה- צריך רֹב ישראל)
10. הוצאת המת והכנסת כלה (שאין די מלווים לכבודם)
11. 'לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות'
12. בבבל שמו שמן על ראשם של ת"ח שהכלה היתה בתולה. מעניין שאביי שהיה יתום (ר"ת של שמו 'אשר בך ירוחם יתום' ) מכנה את רב פפא יתום שלא הכיר את המנהג.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר