סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

לא מן חמיסין ולא מן טורמיסין – תורמוס

 

"כי סמכו רבנן לרבי אמי ולרבי אסי, שרו להו הכי: כל מן דין וכל מן דין סמוכו לנא, לא תסמכו לנא לא מן סרמיסין ולא מן סרמיטין, ואמרי לה: לא מן חמיסין ולא מן טורמיסין" (כתובות, יז ע"א).

פירוש: [כאשר] סָמְכוּ רַבָּנַן [חכמים] את ר' אַמִי וּלְר' אַסִי שָׁרוּ לְהוּ הָכֵי [להם כך]: "כָּל מִן דֵּין וְכָל מִן דֵּין סְמוֹכוּ לָנָא [הכל כמו מזה והכל כמו מזה סמכו לנו], לָא [אל] תִּסְמְכוּ לָנָא [לנו] לֹא מִן סַרְמִיסִין וְלֹא מִן סַרְמִיטִין (אנשים חסרי ערך וריקנים)". וְאָמְרִי לָהּ [ויש אומרים שאמרו]: "לֹא מִן חֲמִיסִין וְלֹא מִן טוּרְמִיסִין"(באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: תורמוס תרבותי   שם באנגלית: White Lupin   שם מדעי: (Lupinus albus (termis

שם נרדף במקורות: תורמוסא    שמות בשפות אחרות: ערבית - תורמוס


נושא מרכזי: מהם טורמיסין?


התורמוס בסוגיה: הערוך (ערך "חמס") פירש: "... טורמוסין מלשון עוגה שנטלוה מן העיסה ואפויה כשהיא כמו כדור ולא השוו פניה ולא תקנוה נקרא טורמוס ... ולא מן שאין מתקנין את הדברים ומיפין אותן ומי שטעמיהן כטורמוס. פירוש אחר ... תרמיסין ששונין שתי הלכות מהמסכתא". רש"י כתב "לא איתפרש" אך בהגהות ברש"י (כתובות, יז ע"א) מופיע פירוש שהכוונה לאנשים ריקים: "טורמיסין - כי ההיא דאמר בב"ר (פ' מ"א) על טורמיסין למיקרב למסאנא דמטרוניתא, אנשים ריקנים". מבין ההצעות השונות לפירוש טורמוסין יתאים למדורנו פירושו של ה"יד רמה" (סנהדרין, יד ע"א) המזהה בין ה"טורמיסין" ו"תורמוסין". זהות זו מחייבת למצוא מהם חסרונותיו של התורמוס שבגללן הוא נחשב כמאפיין שלילי לדיין? על התורמוס כתב רש"י (ביצה, כה ע"ב): "תורמוס - מין קטנית, עגול כמין עדשה ורחב כמעה קטנה, והוא מר מאוד, עד ששולקין אותו שבע פעמים ונעשה מתוק וטוב עד שיאכל למטעמים בקנוח סעודה". ייתכן והתורמוס המר הראוי לאכילה רק לאחר בישול ממושך מסמל אנשים מרים שאינם "מעורבים בדעת עם הבריות" תכונה שאינה ראוייה למנהיג. 


      
תמונה 1. תורמוס ההרים – תל שכה בעמק האלה   תמונה 2. תורמוס ההרים

  

       
תמונה 3. תורמוס ההרים   תמונה 4. תורמוס ההרים – מופע וורוד

     

הרחבה 

התורמוס הוא סוג במשפחת הקטניות ובתת-משפחת הפרפרניים. הסוג מונה כ – 300 מינים ברחבי העולם ומתוכם גדלים בר בארץ ישראל 7 מינים. ההבדלים בין המינים קטנים כאשר ההבדל הבולט לעין הוא צבע הפרח. עלי התורמוס מאוצבעים בעלי פטוטרת ארוכה. אונות העלה מכוסות בצפיפות בשערות לבנות קצרות המעניקות לעלים מרקם פרוותי (תמונה 3). הפרחים גדלים כתפרחת בעלת פרחים גדולים בצבע סגול, צהוב, לבן וכחול. ראה למשל את תורמוס ההרים (תמונות 1-4). לפרחים אין צוף ומשיכת החרקים מתבצעת על ידי עלי הכותרת הגדולים והצבעונים הנראים גם מרחוק. ההאבקה מתבצעת על ידי חרקים אך בדרך כלל ההאבקה עצמית. בדומה לשאר הפרפרנים הפרי הוא תרמיל בעל זרעים גדולים ושטוחים (תמונה 6) המכילים כמויות גדולות של חלבון ושמן. הזרעים מכילים חומרים רעילים ממשפחת האלקלואידים המעניקים לצמח טעם מר. חומרים אלו מגינים עליו משיני אוכלי עשב ואוכלי זרעים. בגלל גודל הזרעים ההפצה איננה יכולה להתבצע בעזרת הרוח. לאחר שהתרמיל מתייבש הוא מתבקע, קשוותיו מסתלסלות בצורת קפיץ וכך הזרעים "נזרקים" מתוכו.

התורמוס מוזכר פעמים רבות בספרות חז"ל והכוונה היא ככל הנראה למין תורמוס תרבותי (תמונות  5-6). לעומת זאת מיני הבר שהיו בשימוש ובעיקר התורמוס הצהוב (תמונות 7-8) נקראו בשם פלסלוס. בגלל הקרבה הרבה בין מין התרבות ומין (או מיני הבר) הם לא נאסרו בהכלאה זה עם זה כדברי המשנה: "הלפת והנפוץ, והכרוב והתרובתור התרדים והלעונים, אינם כלאים זה בזה, הוסיף ר"ע: השום והשומנית, הבצל והבצלצול, והתורמוס והפלסלוס, אינן כלאים זה בזה" (כלאים, פ"א מ"ג). בתוספתא: "הוסיף ר' עקיבא השום והשמנית והבצל והבצלציל והתורמוס והפלוסלוס. אמר ר' שמעון: לא היה ר' עקיבא שונה אלא בשני זוגות אילו, אלא התורמוס והפלוסלוס אינן כלאים זה בזה" (תוספתא כלאים (ליברמן) פ"א מ"ב). התורמוס התרבותי מהווה, עדיין, גידול חקלאי בארצות הים התיכון ובמיוחד במצרים אם כי גידולו הולך ומצטמצם. באיטליה, ספרד ופורטוגל התורמוס משמש כחטיף פופולרי ונמכר בדוכנים כזרעי חמניה. בארץ ניתן למצוא את זרעי התורמוס מוצעים למכירה בשווקים בערים הערביות. התורמוס הצהוב משמש בעיקר כ"זבל ירוק" על מנת לטייב את השדות עבור גידולים אחרים ובעיקר דגניים. על שורשי הקטניות, כדוגמת התורמוס, מתפתחות פקעיות (תמונה 9) המכילות חיידקים המקבעים חנקן חופשי מהאוויר והופכים אותו לתרכובות חנקניות הזמינות לצמחים. חלקי הצמח העשירים בתרכובות חנקן נשארים בקרקע לאחר הקציר ומשמשים כדשן אורגני המכונה "זבל ירוק" משום שמקורו בצמחים חיים ולא בצמחים שכבר עברו תהליכי פירוק (קומפוסט).

מוצאו של התורמוס התרבותי הוא מאחד ממיני הבר המצויים באיזור הים תיכוני. מועד ביות התורמוס לא ברור אך יש הסוברים שתחילתו לפני כ – 5,000 שנה במצרים העתיקה. הדעה הרווחת היום היא שהתחלת הגידול החקלאי של התורמוס התרבותי היתה ביוון העתיקה משום ששרד בה עד ימינו מגוון המינים הגדול ביותר של צמחי תורמוס מבוייתים ומיני בר (מתת המין graecus). בחצי האי הבלקני קיימים תתי מין נוספים של התורמוס התרבותי (termis ו - albus) שהפכו למיני בר. מיוון התפשט התורמוס צעד אחר צעד לארצות השכנות ובמיוחד למצרים ורומא העתיקה. המופעים בעלי הזרעים הלבנים והפרחים בגוון וורוד וכחול או וורוד בהיר (Lupinus termis) התפשטו בעיקר לדרום (מצרים, לוב וישראל) ואילו המופעים בעלי הזרעים הלבנים והפרחים בצבע כחול אפרפר או לבן (Lupinus albus) התפשטו מערבה לאיטליה והלאה. בתקופה היוונית רומית התורמוס כבר היה ידוע היטב ומכאן גם האיזכורים הרבים במשנה ובתלמוד.  
 

      
 תמונה 5. תורמוס תרבותי          צילם:  Ghislain118    תמונה 6. זרעי תורמוס תרבותי        באדיבות עודד כהן

   

       
תמונה 7.  תורמוס צהוב         צילם:  Marmot   תמונה 8.               צילם:  Carsten Niehaus

 

 

תמונה 9. פקעיות חנקן על שורשי שיח בוטנים (משפחת הפרפרניים).  

 

 

מקורות עיקריים:

אנציקלופדיה "החי והצומח בא"י" כרך 10 (עמ' 153-154).
יהודה פליקס, הצומח החי וכלי החקלאות במשנה (עמ' 124,168).
יהודה פליקס, כלאי זרעים והרכבה – הוצאת דביר, מסכת כלאים, תל–אביב תשכ"ז (עמ' 88-89).
זהר עמר, גידולי ארץ ישראל בימי הביניים (עמ' 98-99).
גדעון סטטמן, כ"תורמוס הזה ששולקים שבע פעמים" – צמח התורמוס במקורות חז"ל , "חלמיש" 6, 1988.

לעיון נוסף:

חיים צבי אלבוים, תשס"ח, מסורות הזיהוי של צמחי משנת כלאיים, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, בר אילן (עמ' 124-125, 171). על זיהוי התורמוס והפלסלוס.
תורמוס ההרים באתר צמח השדה
תורמוס צהוב באתר צמח השדה

בפורטל הדף היומי:
"לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמסין" (שבת, יח ע"ב) - הנושא המרכזי: האם בישול ממושך עשוי לסלק את טעמו המר של התורמוס?
"והתורמוס היבש מפני שהוא מאכל לעזים" (שבת, קכז ע"ב) - הנושא המרכזי: דרכים להתקנת התורמוס לאכילה?
"וחזא תורמוסין דשלקי עובדי כוכבים ואכלי ישראל" (יבמות, מו ע"א) - הנושא המרכזי: מהם מאפייני התורמוס המופיעים בסוגיה?
"וסופה דומה כתורמוס" (נדה, כו ע"א) - הנושא המרכזי: מה משמעות המאפיין "דומה לתורמוס"?

 

 

א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר