סקר
מסכת תמורה
קשה מאוד
קשה
ממוצעת
קלה


 

דיוק וחידוש ברש"י

כתובות דף ח

עמוד א

רש"י ד"ה חדא יצירה הואי. כמאן דאמר בעירובין (דף יח.) ויבן את הצלע פרצוף שמתחילת ברייתו נברא שני פרצופין זכר מלפניו ונקבה מאחור:
רש"י ד"ה בתר מחשבה אזלינן. ששנים עלו במחשבה להבראות ונברא אחד בעירובין בפ' עושין פסין:

רש"י מציין כאן פעמיים למראה מקום במסכת עירובין ובפעם השנייה מפנה גם לפרק המדויק, ומדרך רש"י כשמציין מ"מ מדויק הוא בדרך כלל לצורך הבארת הדברים יותר או לסיבה אחרת, והנה סוגיא זו בעירובין מופיע במדויק גם במסכת ברכות דף סא ע"א והיותר נכון לכאורה היה לציין את הסוגיא בברכות כמקום הראשון בש"ס, וכן מדרכו של רש"י כשמביא פסוקים לדמויי מילתא וכדו' מביא את המקום הראשון, ומה גם שהמדובר כאן בסוגייתינו הוא שבע ברכות היה מתאים להביא מקור ממסכת ברכות,
והנה גם תוספות בסוגייתינו מקשה על רש"י ממסכת עירובין וכן בסוגיא בעירובין מקשה על רש"י מכאן, ובמסכת ברכות לא כתב כלום,

ונראה ליישב בדרך אפשר שבסוגיא בעירובין מובא מאמר זה בתוך שבע מאמרים של רב ירמיה בן אלעזר ואף הגמרא נותנת סימן על כך ד''יו למ''נודה שב''ח זונ''ית נתק''לקל במי''דה שלש''ה, ומכאן שזה הוא המקום העיקרי שמרוכז בש"ס תורתו של רב ירמיה בן אלעזר, ורש"י שלח לשם על מנת להגדיל תורה ולהאדירה וכמו שרואים בעוד מקומות, וכן זה הוא מדרכי הגמרא עצמה שמביאה קיבוץ מאמרים, וגם יכול להיות על ידי כך שנלמד מכך על דרכו של בעל המאמר, וכפי מה שמסבירים במשנה באבות "הוא היה אומר" מה שהוא היה - זה הוא שהיה אומר.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר