סקר
מסכת תמורה
קשה מאוד
קשה
ממוצעת
קלה


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

חשיב את לאתפוסי אדרא

כתובות ח ע"ב

 
"רב חייא בר אבא מקרי בניה דריש לקיש הוה, ואמרי לה: מתני בריה דריש לקיש הוה, שכיב ליה ינוקא; יומא קמא לא אזל לגביה, למחר דבריה ליהודה בר נחמני מתורגמניה, אמר ליה: קום אימא מלתא כל קביל ינוקא, פתח ואמר: (דברים לב, יט) וַיַּרְא ה' וַיִּנְאָץ מִכַּעַס בָּנָיו וּבְנֹתָיו - דור שאבות מנאצים להקב"ה, כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים.
ואיכא דאמרי: בחור הוה, והכי קאמר ליה: (ישעיהו ט, טז) עַל כֵּן עַל בַּחוּרָיו לֹא יִשְׂמַח אֲדֹנָי וְאֶת יְתֹמָיו וְאֶת אַלְמְנֹתָיו לֹא יְרַחֵם כִּי כֻלּוֹ חָנֵף וּמֵרַע וְכָל פֶּה דֹּבֵר נְבָלָה בְּכָל זֹאת לֹא שָׁב אַפּוֹ וְעוֹד יָדוֹ נְטוּיָה. מאי ועוד ידו נטויה? אמר רב חנן בר רב: הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו, אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לטובה - נהפך עליו לרעה.
אתא לנחומי, צעורי קמצער ליה?! - הכי קאמר ליה: חשיב את לאתפוסי אדרא".


קשה, היכן אמר לו שחשוב הוא להתפס בעוון הדור?! הלא הזכיר הוא רק את האבות המנאצים להקב"ה שכועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים! ואת עוון ניבול הפה שבעטיו נחתם גזר הדין על בחוריו ויתומיו!

אלא שבמקומות רבים בש"ס נסמכות הדרשות על המשך הפסוק שלא נזכר בגמרא, כגון שכתב תוספות במסכת בבא בתרא דף ס ע"א: "ראוין הללו שתשרה שכינה עליהם - מסיפיה דקרא דריש, דכתיב: ותהי עליו רוח אלהים".
ובדבריו: "דור שאבות מנאצים להקב"ה" רמז יהודה בר נחמני למפורש בפסוק הבא: וַיַּרְא ה' וַיִּנְאָץ מִכַּעַס בָּנָיו וּבְנֹתָיו. וַיֹּאמֶר אַסְתִּירָה פָנַי מֵהֶם אֶרְאֶה מָה אַחֲרִיתָם כִּי דוֹר תַּהְפֻּכֹת הֵמָּה בָּנִים לֹא אֵמֻן בָּם. הכעס על בָּנָיו וּבְנֹתָיו אינו אלא בעוון הדור כולו!
וכן בפסוק: עַל כֵּן עַל בַּחוּרָיו לֹא יִשְׂמַח אֲדֹנָי וְאֶת יְתֹמָיו וְאֶת אַלְמְנֹתָיו לֹא יְרַחֵם, כִּי כֻלּוֹ חָנֵף וּמֵרַע. עיקר הסמך הוא על הדיוק כי כולו חנף – רק כאשר הדור כולו מרשיע, הצדיקים נתפסים באותו עוון.
ומשמעות התנחומים היא שלא נענש בדרך ביזיון על עוון חמור, אלא על חטא קל – שלא פעל דיו לחינוך פני הדור. וכך הם רוב התנחומים שבדברי חז"ל, כמפורט בקישור זה.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר