סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

יבמות קיב-קיח

 

שאלות:

1. גם אם בעתיד יגור זאב עם כבש - אדם לעולם לא יגור עם ___.
2. 'אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת'. *מה זה כפיפה **ואיזה בן זוג נמשל לנחש (אודה אם מישו יודע למה אותו בן זוג נמשל לנחש)
3. מצא כלים שעל כל אחת רשום האות ק, מ, ד, ט , ת (בשעת סכנה עשו סימנים)– מה סביר שיש בתוכה
4. דוגמאות לתרומה דרבנן ? (שבה דחינו את הראיה ש''מותר לחבר כהן להניח לבנו לבקר אצל אבי אמו כהן עם הארץ') 
5. לכאורה מיתור 3 פסוקים למדו 'להזהיר גדולים על ___' לפחות באכילת שרצים, באכילת __ ובאיסור לכהנים להטמא.
6. לדעת רבי פדת 'קטן אוכל __ הוא' ואין בי''ד מצווין להפרישו.
7. י"א שדֶבר אינו כמלחמה, משום הפתגם 'שב שנין הוה מותנא ואינש בלא שני לא אזיל' -הסבר
8. למה יניקה מבהמה טהורה ביו"ט מותרת (שלא במקום סכנה)?
9. איפה מצינו שמלמדים אדם (אשה) לשקר ? 
 

תשובות

1. נחש.
2. *סל ** שוטה *** ואולי 'ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב' (בראשית ג,טו). בנחש ובשוטה אין דעת ולכן אם אין בבן זוג דעת ממילא 'ואיבה אשית בינך ובין האשה' לא יהיה שלום בית.
3. ק' - קרבן, מ'- מעשר, ד'- דמוע (תערובת תרומה בחולין), ט' - טבל, ת' – תרומה (אם בשנה אחרת יתכן שחולין שכבר פינה). מחלוקת אם היה מפנה -היה מוחק או ששכח או שרצה שלא יגעו (שיחשבו שקדוש)
4. ירקות, פרות (לא דגן,תרוש ויצהר), תרומה בזמן הזה, חו"ל(1) (ר"ת יפת"ח)
5. 'להזהיר גדולים על קטנים' באכילת שרצים, אכילת דם ובאיסור לכהנים להטמא
6. 'קטן אוכל נבלות (או עובר על עבירה אחרת) הוא' ואין מצוה לבי"ד להפרישו שאינו מחויב במצוות.
7. 'שבע שנים רעב, ואדם שלא הגיעו שנותיו לא ילך (ימות)' ולכן אם אמרה שמת –נאמנת
8. שינוי (חליבה היא הרגילות של מפרק-דש)+ צער וביו"ט (האסור בלאו) לא גזרו חכמים.עיין להלכה בשו"ע או"ח שכח, לג שיש מתירים לינוק בשבת במשתעל וגונח שבצער לא גזרו.
9. אמרו לאשה שתעשה הצגות שבעלה מתה (הם סברו שגם שהאשה לא בוכה נאמנת). רבם סבר שרק שבוכה נאמנת.
 


(1) לכאורה מדובר אפילו בגבולות עולי מצרים כחו"ל (שקדושה ראשונה בטלה) לדיון לגבי קדושה שניה של עולי עזרא אם בטלה עיין יבמות פב:

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר